Ile wynosi emerytura po 30 latach pracy? Z pewnością więcej niż w przypadku krótszego stażu. Wysokość świadczenia emerytalnego uzależniona jest od długości stażu pracy. Sprawdź, na jaką emeryturę możesz zatem liczyć!

Czy wiesz, ile wynosi emerytura po 30 latach pracy? Obecnie obowiązujące przepisy emerytalne i rentowe stanowią, że warunkiem uzyskania emerytury jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego oraz posiadanie jakiegokolwiek okresu składkowego. Ów wiek emerytalny wynosi odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zasady te dotyczą wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. W przypadku osób urodzonych później, a także zatrudnionych w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze oraz tych, którym zostały przyznane emerytury pomostowe wysokość świadczeń naliczana jest w oparciu o inne zasady. 

Ile wynosi emerytura po 30 latach pracy – jakie warunki należy spełnić aby ją uzyskać?

Jeśli zastanawiałeś się ile wynosi emerytura po 30 latach pracy, musisz wiedzieć, że będzie ona uzależniona od wysokości składek oraz długości okresów składkowych (czas świadczenia pracy) i nieskładkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zgromadzona na koncie ubezpieczonego, którą dzieli się przez średnią dalszą długość trwania jego życia. Im dłużej składki na ubezpieczenie będą odprowadzane, tym wyższa będzie wysokość emerytury.

Emerytura minimalna, a może niższa? Ile wynosi emerytura po 30 latach pracy? Sprawdź który wariant cię dotyczy!

Emerytura minimalna jest przyznawana w ramach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 504). Przysługuje ona osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Wymagany jest również okres składkowy, który w przypadku emerytury minimalnej wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Gdy ubiegający się o świadczenie emerytalne ukończy powszechny wiek emerytalny, lecz nie udowodni wymaganego okresu składkowego, nie będzie mógł liczyć na otrzymanie świadczenia emerytalnego w minimalnej wysokości. Wówczas ZUS przyznaje ubezpieczonemu emeryturę w wysokości odpowiadającej zgromadzonemu na jego koncie kapitałowi. W takiej sytuacji aby uzyskać minimalne świadczenie, ubezpieczony będzie musiał rozważyć podjęcie zatrudnienie pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

Zasady obliczania wysokości przysługującej emerytury nie dla każdego są jasne i niekiedy mogą budzić wątpliwości. Jeśli chcesz sprawdzić na jaką emeryturę możesz liczyć i ile wynosi emerytura po 30 latach pracy lub dłuższym okresie, możesz skorzystać z dostępnego na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kalkulatora. To funkcjonalne i łatwe w obsłudze narzędzie pomoże ci wyliczyć przybliżoną wysokość emerytury, którą uzyskasz po osiągnięciu właściwego dla ciebie wieku emerytalnego.

Archiwum: lipiec 2022
ile wynosi emerytura po 30 latach pracy