Ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka?

Ostatnie lata przyniosły sporo zmian, jeśli chodzi o zasady dotyczące wypłaty świadczeń emerytalnych.Na spore wsparcie mogą liczyć m.in. matki. Ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka? Jeśli chcesz poznać odpowiedź, przeczytaj nasz tekst. Obecnie na dodatkowe świadczenia emerytalne ZUS mogą liczyć m.in. matki, które w ciągu swojego życia wychowały co najmniej czworo dzieci. Takie rozwiązanie ma na celu zniwelowanie nierówności dochodowych oraz wyrównanie szans. Jest tak, ponieważ kobiety, które zaangażowały się w pełni w wychowywanie dzieci, mogły mieć trudności w rozwoju kariery zawodowej, a co za tym idzie – otrzymanie odpowiedniej emerytury albo renty. Ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka? Spis treści pokaż 1 Komu mogą przysługiwać dodatkowe pieniądze w formie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego? 1.1 Kto otrzyma emeryturę 4+? 2 Ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka? 3 Emerytura w ramach programu Mama 4 Plus – zasady wypłacania świadczeń Komu mogą przysługiwać dodatkowe pieniądze w formie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego? Często można spotkać się z opinią, zgodnie z którą wystarczy posiadanie co najmniej 4 dzieci, by matka mogła otrzymać dodatkowe rodzicielskie świadczenie. Przyjrzyjmy się zatem warunkom, jakie muszą spełnić wnioskodawcy, by uzyskać dochód w wieku senioralnym, a także temu, ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie