Ile komornik może zabrać z emerytury? To bardzo często zadawane pytanie przez polskich seniorów. Emeryci stanowią bowiem jedną z bardziej zadłużonych grup społecznych w Polsce. Sprawdź, w jakim procencie świadczenia emerytalne mogą zostać zajęte przez komornika!

Komornik może egzekwować spłatę należności dłużnika z jego emerytury. Swoje działania musi jednak ograniczyć do przestrzegania pewnych zasad. Emeryci nie mogą zostać pozbawieni środków do życia, szczególnie, że naprawdę spora część z nich posiada bardzo duże zadłużenie. Co gorsza, często nie wynika ono z prowadzenia mało rozsądnego, rozrzutnego i hulaszczego trybu życia, a z próby pokrycia kredytami i pożyczkami codziennych wydatków, lekarstw czy leczenia, a nawet z pobytów w Domach Pomocy Społecznej. Sprawdziliśmy, ile komornik może zabrać z emerytury!

Czy komornik może zająć emeryturę?

Polscy emeryci są bardzo zadłużoną grupą społeczną. Dane zgromadzone przez Krajowy Rejestr Długów wskazują, że ich zobowiązania sięgają kwoty 5,7 miliarda złotych. Powodem tak wysokiej kwoty zadłużenia jest niska wysokość otrzymywanych świadczeń przy jednoczesnych wysokich kosztach utrzymania i wydatkach na leczenie.

Odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć emeryturę jest niestety twierdząca. Wysokość zajęcia z emerytury będzie się jednak różniła od tego, ile komornik może zabrać z pensji 2022. Dzieje się tak, ponieważ zajęcia komornicze z wynagrodzenia za pracę różnią się zasadami od zajęć ze świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury opiewają przecież na niższe kwoty niż wynagrodzenia za pracę, a emeryci muszą mieć środki na prowadzenie chociaż skromnego życia. Komornik nie może sam decydować, jaką część emerytury zajmie. Musi dostosować się do obowiązującego prawa.

Ile komornik może zabrać z emerytury – zasady: kwota wolna i granica zajęcia

Komornik nie może zabrać całości otrzymywanej emerytury. Obowiązują tutaj konkretne zasady.

Granice zajęcia komorniczego

To, ile komornik może zabrać z emerytury uzależnione jest od rodzaju posiadanego zadłużenia.Ustawodawca określa procentowe udziały możliwych zajęć komorniczych z otrzymywanych emerytur. Komornik może zabrać:

 • 25% emerytury w przypadku, kiedy zadłużenie powstało w wyniku niespłaconych kredytów, pożyczek oraz opłat za media;
 • 60% emerytury, kiedy zadłużenie wynika z niespłacanych alimentów;
 • 50% emerytury, jeśli dług powstał w wyniku nieopłacenia pobytu w placówkach zdrowotnych i opieki.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest równa dla każdego emeryta. To pieniądze, jakie muszą zostać emerytowi w kieszeni po zajęciu komorniczym. To kwota stała, rokrocznie waloryzowana. Polskie emerytury podlegają waloryzacji na przełomie marca i lutego, dlatego też w tym czasie dokonywana jest zmiana kwoty wolnej od zajęcia. Kwoty wolne od potrąceń komorniczych z emerytur wyglądają obecnie następująco:

 • 555,19 złotych – w przypadku długów alimentacyjnych;
 • 222,02 złotych – w przypadkach długów za pobyty w placówkach opiekuńczych w Domach Pomocy Społecznej;
 • 916,07 złotych – kiedy długi wynikały z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

To ZUS wylicza wysokość potrącenia z emerytury

Wysokości potrąceń z emerytury wyliczane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego pracownicy, działając na zlecenie komornika, przeprowadzają kalkulacje kwot wolnych od zajęcia. W ten sposób zadłużony nie ma możliwości prowadzenia z komornikiem żadnych negocjacji, które miałyby polepszyć jego sytuację materialną.

Czy egzekucja komornicza może dotyczyć 13. emerytury?

Trzynastą emeryturą nazywane jest dodatkowe świadczenie wypłacane każdemu emerytowi raz w roku od roku 2019. Jego celem jest poprawienie sytuacji materialnej polskich seniorów. Ważne jest, że zapisy ustawy regulującej wypłatę trzynastek nie obejmują możliwości dokonywania z nich potrąceń komorniczych. Oznacza to, że świadczenie nie może zostać zajęte przez komornika.

Ile komornik może zabrać z emerytury? Wyliczanie wysokości zajęcia komorniczego w kilku krokach

Poniżej przedstawiamy krótka instrukcję, jak samodzielnie wyliczyć wysokość potrąceń i egzekucji z emerytur i rent.

 1. Weź kwotę emerytury brutto.
 2. Wylicz kwotę netto emerytury.
 3. Ustal maksymalny procent potrącenia z mocy tytułów wykonawczych (pamiętaj o tym, że dla różnych powodów stosuje się różne progi potrąceń).
 4. Wylicz procent potrącenia od kwoty brutto.
 5. Odejmij otrzymany procent potrącenia od kwoty netto.
 6. Porównaj otrzymaną kwotę z wysokością kwoty wolnej od zajęcia. Pamiętaj, że w twoim portfelu musi pozostać kwota w wysokości co najmniej kwoty wolnej.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie, ile komornik może zabrać z emerytury nie jest jednoznaczna. Wysokość potrącenia będzie zależała od kilku czynników: wysokości świadczenia, powodu zadłużenia, jego wysokości i wysokości kwoty wolnej od potrącenia.

Archiwum: grudzień 2022
ile komornik może zabrać z emerytury