Emerytura policyjna – wiedza w pigułce

Emerytura policyjna przyznawana i wypłacana jest na podstawie innych zasad niż w przypadku pozostałych zawodów . Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o świadczeniach emerytalnych dla pracowników służb mundurowych ! Osoby pracujące w służbach mundurowych obowiązują odrębne zasady emerytalne niż przedstawicieli innych zawodów. Mogą oni liczyć na wcześniejsze osiągnięcie wieku emerytalnego oraz wyższe świadczenia. Sprawdziliśmy, komu przysługuje emerytura policyjna oraz jak obliczyć jej wysokość! Spis treści pokaż 1 Komu przysługuje emerytura policyjna? 2 Wiek emerytalny policjanta 3 Co można wliczyć do stażu emerytalnego funkcjonariusza policji? 3.1 Odpowiedzialność za przestępstwo 4 Jak obliczyć wysokość emerytury policyjnej? 4.1 Rozpoczęcie pracy przed 2013 rokiem 4.2 Rozpoczęcie pracy po rozpoczęciu 2013 roku 4.3 Podwyższenie wysokości emerytury policyjnej 5 Jakie dodatki do świadczenia emerytalnego w służbach mundurowych? 5.1 Dodatek pielęgnacyjny 5.2 Świadczenie socjalne 5.3 Prawo do lokalu mieszkalnego Komu przysługuje emerytura policyjna? Zasady przyznawania emerytur policyjnych zostały ujęte w rozdziale pierwszym ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zgodnie z przytoczonym powyżej aktem prawnym, do otrzymywania emerytury policyjnej uprawnione są osoby Emerytura policyjna przyznawana i wypłacana jest na podstawie innych zasad niż w przypadku pozostałych zawodów.Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o świadczeniach emerytalnych dla pracowników służb mundurowych ! Osoby pracujące w służbach mundurowych obowiązują odrębne zasady emerytalne niż przedstawicieli innych zawodów. Mogą oni liczyć na wcześniejsze osiągnięcie wieku emerytalnego oraz wyższe świadczenia. Sprawdziliśmy, komu przysługuje emerytura policyjna oraz jak obliczyć jej wysokość! Spis treści pokaż 1 Komu przysługuje emerytura policyjna? 2 Wiek emerytalny policjanta 3 Co można wliczyć do stażu emerytalnego funkcjonariusza policji? 3.1 Odpowiedzialność za przestępstwo 4 Jak obliczyć wysokość emerytury policyjnej? 4.1 Rozpoczęcie pracy przed 2013 rokiem 4.2 Rozpoczęcie pracy po rozpoczęciu 2013 roku 4.3 Podwyższenie wysokości emerytury policyjnej 5 Jakie dodatki do świadczenia emerytalnego w służbach mundurowych? 5.1 Dodatek pielęgnacyjny 5.2 Świadczenie socjalne 5.3 Prawo do lokalu mieszkalnego Komu przysługuje emerytura policyjna? Zasady przyznawania emerytur policyjnych zostały ujęte w rozdziale pierwszym ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zgodnie z przytoczonym powyżej aktem prawnym, do otrzymywania emerytury policyjnej uprawnione są osoby