Emerytura mundurowa po 15 latach to perspektywa, która zachęca wiele osób. Przekonaj się, kto może ją otrzymywać i ile dokładnie wynosi! Poznaj najważniejsze informacje dotyczące emerytur mundurowych!

Emerytura mundurowa po 15 latach to, innymi słowy, emerytura policyjna. Świadczenie to, co oczywiste, przysługuje policjantom, którzy legitymują się odpowiednim stażem pracy. Sprawdź, jak dokładnie wyglądają zasady jego przyznawania!

Emerytura mundurowa po 15 latach. Kogo dotyczy?

Emerytura mundurowa czy też emerytura policyjna przysługuje każdemu funkcjonariuszowi, który posiada minimum piętnastoletni okres służby. Mowa przy tym o służbie w różnych jednostkach. Zaliczyć można do tego oczywiście policję, ale także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochronę Państwa czy Agencję Wywiadu. Inne jednostki, których dotyczy emerytura mundurowa po 15 latach, to:

  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
  • Straż Marszałkowska;
  • Straż Graniczna;
  • Służba Więzienna;
  • Służba Wywiadu Wojskowego;
  • Służba Celna;
  • Służba Celno-Skarbowa;
  • Państwowa Straż Pożarna.

Emerytura mundurowa po 15 latach. Ile wynosi?

Emerytura mundurowa po 15 latach obliczana jest wedle konkretnego wzoru. Po pierwsze stanowi ona czterdzieści procent pełnoprawnego wymiaru emerytury, którą funkcjonariusz otrzymałby, gdyby pracował w pełnym przewidzianym ustawą wymiarze lat. Po drugie, zauważyć należy, że świadczenie to wzrasta sukcesywnie o 2,6 proc. podstawy wymiaru wraz z każdym kolejnym rokiem służby.

Emerytura mundurowa po 15 latach. Kiedy jest podwyższana?

Warto też zaznaczyć, że omawiane tu świadczenie może zostać podwyższone. Może mieć to związek z pracą w określonych jednostkach. O dwa procent podwyższa się emeryturę w przypadku pracy w charakterze nurka lub w fizycznym zwalczaniu terroryzmu. O jeden procent wyższą emeryturze będą mieli m.in. skoczkowie spadochronowi i saperzy. Kolejne pół procent podwyższenia to pełnienie służby w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu. Wreszcie aż o 15 procent podwyższa się emeryturę inwalidzie, którego inwalidztwo jest powiązane z pełnieniem służby.

Zobacz także  Wniosek o przeliczenie emerytury – kto powinien go złożyć?
Emerytura mundurowa po 15 latach