Zastanawiasz się nad własnym biznesem w Polsce? Często uruchomienie nowej działalności wiąże się ze sporymi wydatkami związanymi np. z zakupem maszyn. Sprawdź już teraz, ile możesz dostać na dotacje na otwarcie firmy 2023.

Jeśli planujesz założyć własną działalność, koniecznie zaplanuj dobrze swoje działania. Kluczowy w tym przypadku będzie dobrze opracowany biznesplan. Dzięki temu jako osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy możesz ubiegać się o dotację w ramach funduszy unijnych. Dla wielu osób to szansa, aby rozpocząć prowadzenie działalności w kraju, z minimalnymi kosztami początkowymi. Sama procedura wnioskowania o pomoc dla nowych przedsiębiorców jest dość prosta, a kwota dotacji może być naprawdę pokaźna. Nabór wniosków najczęściej odbywa się tylko w jednym terminie (na początku stycznia). Dowiedz się więcej na temat tego, ile wynosi dofinansowanie i jak zdobyć dotacje na otwarcie firmy. 2023 może być dla ciebie początkiem prężnie rozwijającej się działalności!

Dotacje na otwarcie firmy 2023. Co to za wsparcie i dla kogo?

Dofinansowanie na otwarcie firmy 2023 to pomoc, która udzielana jest z urzędu pracy. Taka forma dotacji jest dostępna dla osób fizycznych, które chcą spróbować swoich sił jako przedsiębiorcy w Polsce. Planujesz otworzyć własne przedsiębiorstwo handlowe lub usługowe? Urząd pracy przyznaje bezzwrotne dotacje w ramach dotacji na otwarcie własnej działalności. Unia Europejska przeznacza sporo środków pieniężnych na ten cel. Chcesz wiedzieć, czy możesz ubiegać się o dotację na założenie działalności w 2023 roku? Oto kilka warunków, które musisz koniecznie spełnić:

 • masz status osoby bezrobotnej i jesteś zarejestrowany w UP;
 • przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej ani nie masz żadnej działalności w zawieszeniu;
 • nie składasz w innych PUP wniosków o dotację;
 • wszelkie kwestie związane ze zobowiązaniami wobec funduszy celowych są uregulowane i nie masz żadnych zajęć komorniczych;
 • przez co najmniej 2 lata przed czasem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie odrzuciłeś żadnej oferty stażu lub pracy w ostatnim roku.

To podstawowe warunki, jakie musisz spełnić, aby móc ubiegać się o dotację na założenie działalności gospodarczej w 2023 roku. Pamiętaj, że sposób przyznania dofinansowania zależy od konkretnego urzędu pracy. UE przekazuje środki na realizację szkoleń oraz dotacji dla nowych przedsiębiorców. Twój wkład własny w przedsięwzięcie nie ma w tym przypadku znaczenia. Jeśli tylko spełnisz ustawowe warunki, masz szansę zdobyć dodatkowe pieniądze na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej.

Ile wynosi dotacja na otwarcie firmy 2023 z urzędu pracy?

Jako osoba bezrobotna zarejestrowana w UP masz pełne prawo do tego, aby złożyć wniosek o dotację na otwarcie firmy. 2023 nie przynosi zmian pod względem tego, że wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie przez PUP. Maksymalna stawka w ramach funduszy unijnych na bieżący rok może wynieść nawet do ok. 40 tys. złotych. To całkiem spora kwota, która może pozwolić na szybkie rozkręcenie własnego biznesu. Ostateczna suma, jaką otrzymasz w ramach dotacji na otwarcie firmy2023, zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Pamiętaj, że wysokość dotacji dla każdego regionu Polski jest inna.

Jakie formalności trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie dla firmy w 2023?

Prowadzenie własnej firmy w 2023 nie należy do najłatwiejszych. Masz dobry biznesplan i pomysł na to, jak zdobyć potencjalnych klientów? W takim razie jako formalny wnioskodawca musisz spełnić określone warunki wynikające z przepisów dotyczących pomocy finansowej z PUP. Urząd pracy przyzna ci pomoc finansową ze środków UE, pod warunkiem że transakcja będzie odpowiednio zabezpieczona. Możesz w tym przypadku wykorzystać:

 • poręczenie osób fizycznych;
 • weksel własny z poręczeniem wekslowym;
 • blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym (nawet osób trzecich);
 • notarialne ustanowienie aktu o poddaniu się egzekucji.

Urząd pracy podczas przyznawania dotacji musi mieć pewność, że będziesz w stanie zwrócić otrzymanie pieniądze w razie niepowodzenia. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej również nie wyklucza możliwości otrzymania dotacji. Fundusze europejskie to dobry sposób na sfinansowanie początkowych kosztów rozpoczęcia działalności niezależnie od branży. Uwaga! Warunkiem braku konieczności zwrotu pieniędzy jest utrzymanie działalności na rynku przez 12 miesięcy.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie na otwarcie firmy 2023?

Co jeszcze warto wiedzieć o dotacjach na otwarcie firmy 2023? Ważna kwestia to oczywiście poprawnie wypełniony wniosek wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Dokumentacja dotycząca założenia firmy nie jest jednak zbyt mocno rozległa. Możesz liczyć na dofinansowanie w maksymalnej dostępnej kwocie, pod warunkiem że masz dobrze napisany biznesplan i poprawnie uzupełnioną dokumentację dotyczącą wniosku. Do otwarcia działalności z wykorzystaniem formy pomocy od UE musisz wypełnić stosowny wniosek z uwzględnieniem takich kwestii, jak:

 • poprawność danych we wniosku;
 • dołączenie formularza wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • oświadczeniach o zapoznaniu się z pouczeniami i odpowiedzialnością karną za podawanie nieprawdziwych informacji.

Co jeszcze trzeba uwzględnić?

Pamiętaj też, że do wniosku musisz dołączyć inne dokumenty takie, jak np. potwierdzenie doświadczenia zawodowego i wykształcenia, deklarację współpracy, prawa do lokalu (jeśli otwierasz działalność we własnym lokalu). Wniosek wraz z biznesplanem powinien zawierać informacje na temat:

 • charakterystyki profilu działalności przyszłej firmy;
 • sytuacji w branży;
 • własnego przygotowania do prowadzenia firmy (w formie opisu);
 • działań marketingowych (w formie opisu) oraz wskazanie potencjalnej grupy klientów (tutaj też analiza SWOT).

Do wniosku dołącz też prognozy finansowe, które według ciebie są realne dla nowo założonego przedsiębiorstwa (z uwzględnioną pomocą w formie dotacji UP ze środków unijnych).

Na co można przeznaczyć dodatkowe środki z PUP? Dotacje na otwarcie firmy 2023

Zastanawiasz się, na co spożytkujesz dotację na otwarcie firmy 2023? Przepisy jasno wskazują, na co można wydać pieniądze otrzymane w ramach wsparcia finansowego dla nowych przedsiębiorców z PUP. Urząd Pracy ma też pełne prawo do tego, aby kontrolować twoje wydatki i nakładać pewne limity (np. na telefon komórkowy – maksymalnie 2 tys. złotych). Środki otrzymane w ramach dofinansowania możesz przeznaczyć na:

 • zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biura;
 • reklamę przedsiębiorstwa;
 • adaptację lokalu firmowego.

Uwaga! Pieniędzy pozyskanych w ramach dofinansowania nie możesz przeznaczyć na rachunki, bieżące opłaty na rzecz ZUS i US oraz na wynagrodzenia.

Wciąż zastanawiasz się, czy złożyć wniosek o dotacje na otwarcie firmy? 2023 rok może być trudny dla początkujących przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność bez jakiejkolwiek formy wsparcia. Warto zatem upewnić się, czy spełniasz warunki, a jeśli tak – postarać się o dofinansowanie.

Archiwum: styczeń 2023
dotacje na otwarcie firmy 2022