Ostatnie lata to zwiększenie wsparcia dla seniorów. Czy do form pomocy zalicza się również dodatek do emerytury po ukończeniu 90 lat? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym tekście.

Polskie społeczeństwo, podobnie jak wiele innych narodów w krajach rozwiniętych, starzeje się. Aby poprawić sytuację bytową, polskie władze w ostatnich zdecydowały się na różne formy wsparcia dla osób w wieku produkcyjnym. Do rozwiązań w tym zakresie można zaliczyć na przykład dodatki honorowe dla stulatków. Czy obecne przepisy przewidują podobne rozwiązanie dla nieco młodszych seniorów, tzn. dodatek do emerytury po ukończeniu 90 lat?

Dodatek do emerytury po ukończeniu 90 lat. Jak wyglądają aktualne rozwiązania?

Według stanu na 2022 rok seniorzy, którzy ukończyli już sto lat, są uprawnieni do tzw. emerytury honorowej. Świadczenie to jest przyznawane w wysokości 4944,79 zł brutto, co przekłada się na 3732,29 zł netto. Jak widać, wsparcie z tego tytułu jest dość znaczne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że najniższa emerytura ustawowa to 1338,44 zł brutto. Emerytura honorowa ma pozwolić na pokrycie wydatków np. na zdrową, zindywidualizowaną dietę.

Na jakie świadczenia można liczyć po ukończeniu 90. roku życia?

Niestety, obecnie na emeryturę honorową nie mogą liczyć dziewięćdziesięciolatkowie. 

Nadal jednak tacy emeryci podobnie jak inni seniorzy pobierający świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — na takie formy wsparcia jak na przykład:

  • tzw. trzynastka oraz czternastka, czyli dodatkowe miesięczne uposażenie w trakcie roku. Trzynasta i czternasta emerytura to bez wątpienia jedne z najbardziej medialnych programów skierowanych do seniorów, w tym także tych, którzy ukończyli dziewięćdziesiąty rok życia;
  • bezpłatne lekarstwa w ramach programu 75+. Pomoc ta dotyczy wszystkich seniorów, którzy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ukończyli siedemdziesiąty piąty rok życia;
  • darmowe przejazdy komunikacją miejską dla osób, które ukończyły np. sześćdziesiąty piąty rok życia (cenzus wiekowy jest różny w poszczególnych miastach).

Takie formy wsparcia można uznać za pewnego rodzaju dodatek do emerytury po ukończeniu 90 lat.

Emerytura honorowa dla dziewięćdziesięciolatków. Jakie są plany rządowe w tej kwestii?

Co ciekawe, według doniesień medialnych w 2020 roku pojawiła się taka koncepcja. Jak dotąd idea ta nie została jednak wdrożona. Czy takie rozwiązanie zostanie wprowadzone na przestrzeni następnych lat? Tego niestety nie wiadomo. Z jednej strony obecna władza prowadzi politykę skierowaną m.in. ku seniorom, z drugiej jednak trudna sytuacja gospodarcza może udaremnić plany kolejnych programów socjalnych.

Archiwum: sierpień 2022
Dodatek do emerytury po ukończeniu 90 lat