Emerytury

Dodatek do emerytury po 75 roku życia – czym jest i komu przynależy dodatek pielęgnacyjny?

Jak dokładnie przedstawia się dodatek do emerytury po 75 roku życia w Polsce? Kto może na niego liczyć i co powinien zrobić, by go otrzymać? Poznaj kluczowe informacje.

Ile dokładnie wynosi dodatek do emerytury po 75 roku życia w Polsce? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymywać takie bonusowe świadczenie. Przekonaj się, jakie dokładnie przepisy określają ów dodatek i czy w twojej sytuacji możesz go dostać. Oto wszystkie najważniejsze fakty na temat dodatku, które powinien znać każdy emeryt.

Przedstawiamy tu informacje na temat dwóch dodatkowych świadczeń, na jakie mogą liczyć seniorzy w Polsce. Mają one nieco odmienny charakter, jednak każdorazowo łączą się ze stanem zdrowia osoby, której dotyczy świadczenie. W niektórych wypadkach z wymienionych tu rozwiązań socjalnych mogą korzystać także renciści, a nawet osoby, które są jeszcze przed wiekiem emerytalnym.

Dodatek do emerytury po 75 roku życia – czym jest dodatek pielęgnacyjny?

W istocie gdy słyszymy o dodatku do emerytury po 75 roku życia, mowa jest najczęściej o tak zwanym dodatku pielęgnacyjnym. Jest to uzupełnienie świadczenia emerytalnego, które wypłacane jest razem z nim co miesiąc. Czy każdy ma do niego prawo? Nie. Dodatek pielęgnacyjny dotyczy tylko określonych osób, które przepisy mogą uprawnić do tego, by przyznawać im świadczenie.

Mowa tu o osobach całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy bądź samodzielnej egzystencji. Należy przy tym wskazać, że zasiłek pielęgnacyjny niezależnie od sytuacji można przyznać osobom, które skończyły siedemdziesiąty piąty rok życia. Tym samym jest to właśnie dodatek do emerytury po 75 roku życia. Jeżeli jesteś taką osobą lub też jesteś osobą niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, uzupełnienie twojej emerytury lub renty w pełni ci przysługuje.

Dodatek do emerytury po 75 roku życia – zasiłek pielęgnacyjny a dokumenty

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, aby otrzymać dodatek do emerytury po 75 roku życia? Miejscem ich składania jest rzecz jasna odpowiedni oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto jednak pamiętać, że składanie wniosków o dodatek pielęgnacyjny to obowiązek, który dotyczy tylko osób przed siedemdziesiątym piątym rokiem życia. Osoby starsze żadnych wniosków składać nie muszą. Dodatek przysługuje im bowiem z urzędu.

Osoby, które ukończyły odpowiedni wiek, powinny od tego momentu otrzymywać odpowiednio powiększone świadczenie. Dodatek powinien być doliczany do ich przelewów emerytalnych. Tym samym pamiętaj, jeżeli skończyłeś siedemdziesiąt pięć lat, nie musisz dokonywać żadnych formalności ani składać wniosków, by otrzymać dodatek.

Dodatek do emerytury po 75 roku życia – 500 plus dla seniora

Mówiąc o dodatkach do emerytury, można wskazać także inny rodzaj tak zwanego świadczenia uzupełniającego, z którego mogą korzystać emeryci w Polsce. Jest to tak zwane 500 plus dla seniora. Jest to świadczenie funkcjonujące w Polsce od 2019 roku. Z założenia przeznaczone jest dla tych osób, które mają gorszy stan zdrowia.

Siłą rzeczy w praktyce dotyczy przede wszystkim osób starszych. Jednak po to świadczenie mogą sięgnąć także osoby młodsze, o ile ich wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Mogą o nie wnioskować osoby pełnoletnie, czyli takie, które ukończyły osiemnaście lat. Dodatkowo warto zaznaczyć, że 500 plus dla seniora dotyczy tych osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, lub które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Natomiast seniorzy mogą otrzymać rzeczony dodatek, jeżeli już pobierają emeryturę, jednak jej wysokość nie przekracza kwoty 1896,13 zł.

Dodatek do emerytury po 75 roku życia – podsumowanie

Jak widzisz, istnieją sposoby, aby otrzymać w Polsce stosowny dodatek emerytalny. Aby tak się stało, spełnione muszą zostać jednak określone warunki. Bez tego nie będzie można otrzymać uzupełnienia emerytury bądź renty. Jednak jeżeli spełniasz te warunki i w razie konieczności złożysz właściwy wniosek, zyskasz dodatkowe pieniądze. Pamiętaj też, że podobnie jak emerytury i renty specjalny zasiłek opiekuńczy podlega waloryzacji.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: