Częściowa niezdolność do pracy – czy można dostać rentę z ZUS?

Czym jest częściowa niezdolność do pracy i jakie świadczenia przysługują, kiedy zostanie stwierdzona? Jest to sytuacja, kiedy z obiektywnych przyczyn osoba zatrudniona nie może zarabiać. Wówczas przysługuje jej pomoc ze strony właściwej instytucji.