Przedmiotem zainteresowania seniorów jest m.in. to, kiedy można wnioskować o wyrównanie emerytury po ukończeniu 60 lat. Jeśli ty także chcesz poznać odpowiedź na ten temat, koniecznie przeczytaj przygotowany przez nas tekst. Liczymy, że lektura będzie pomocna.

Zapisy takich regulacji prawnych, jak np. ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, precyzyjnie określają sposób ustalania wysokości świadczeń dla seniorów. Zgodnie z obecnymi zasadami emerytura jest ustalana na podstawie składek zapłaconych przez podatnika w ramach ubezpieczenia emerytalnego do miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty emerytury. Przepisy określają także, kiedy możliwe jest wyrównanie emerytury po ukończeniu 60 lat.

Wyrównanie emerytury po ukończeniu 60 lat – o czym trzeba pamiętać?

Wyrównanie emerytury po ukończeniu 60 lat to kwestia, która dotyczy m.in. seniorów urodzonych w 1953 roku, którzy pobierali wcześniejszą emeryturą wskutek wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Do grupy tej zalicza się również osoby, które pobierają po takich emerytach rentę rodzinną.

Zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami wypłacano w takiej sytuacji obniżone emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki stan rzeczy wynikał m.in. z podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lub 65 lat (odpowiednio dla mężczyzn i kobiet).

Wyrównanie emerytury po ukończeniu 60 lat – komu nie przysługuje?

Zmieniło się to w 2020 roku, w efekcie znowelizowania ustawy o emeryturach i rentach z FUS – Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie takie osoby mogą starać się o wyrównanie emerytury po ukończeniu 60 lat.

Opisywane rozwiązanie stosuje się w przypadku takich rodzajów świadczeń jak m.in. emerytury górnicze, nauczycielskie, kolejowe. Na wyrównanie emerytury po ukończeniu 60 lat nie mogą z kolei liczyć osoby, którym przyznano nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz świadczenia pomostowe.

Archiwum: sierpień 2022
Wyrównanie emerytury po ukończeniu 60 lat