Osoby w dojrzałym wieku często zastanawiają się, w jaki sposób przebiega wyliczenie emerytury po świadczeniu przedemerytalnym. Chcesz poznać informacje w tym zakresie? Jeśli tak, to przeczytaj poniższy tekst. Liczymy, że będzie to dla ciebie cenna lektura.

Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia dla osób, które nie są jeszcze w wieku poprodukcyjnym, ale dość zaawansowany wiek utrudnia im znalezienie odpowiedniej pracy. Niestety, z takim problemem borykają się nawet doświadczeni specjaliści.

Jednym z instrumentów wsparcia dla osób w takiej sytuacji jest świadczenie przedemerytalne. Beneficjentów interesuje nie tylko wysokość wsparcia z tego tytułu, ale także – co nie powinno dziwić – sposób, w jaki przeprowadza się wyliczenie emerytury po świadczeniu przedemerytalnym.

Wyliczenie emerytury po świadczeniu przedemerytalnym – o czym trzeba pamiętać?

Świadczenie przedemerytalne to forma pomocy, która jest przeznaczona dla dojrzałych osób mających problem ze znalezieniem pracy. Prawo do dofinansowania wygasa m.in. w dniu poprzedzającym osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety, 65 lat w przypadku mężczyzny).

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą otrzymywanie świadczenia przedemerytalnego obniża wysokość przyszłej emerytury, ponieważ środki na ten cel są pobierane z subkonta osoby ubezpieczonej. Tymczasem wyliczenie emerytury po świadczeniu przedemerytalnym wygląda inaczej. Zgodnie z przepisami (m.in. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku) do ustalenia emerytury uwzględnia się okresy:

  • składkowe (w tym na przykład zatrudnienie w ramach umowy o pracę, otrzymywanie zasiłku opiekuńczego, renty chorobowej itp.). Każdy rok składkowy to dodatkowe 1,3% podstawy wymiaru wyliczenia emerytury;
  • nieskładkowe, w tym na przykład czas, w którym pobiera się zasiłki i świadczenia przedemerytalne. W takim przypadku jeden rok nieskładkowy to dodatkowe 0,7% podstawy wymiaru emerytury.

Taki stan rzeczy oznacza, że pobieranie świadczenia przedemerytalnego nie wpłynie na wysokość emerytury.

Archiwum: sierpień 2022
Wyliczenie emerytury po świadczeniu przedemerytalnym