Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego – kiedy można skorzystać z tej możliwości i na jakich zasadach?

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego jest możliwe w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS.