Po ilu latach emerytura w policji? Policjant to zawód wysokiego ryzyka. To odpowiedzialna praca, która powinna być sowicie wynagradzana. Sprawdź, kiedy policjant może pójść na emeryturę!

Po ilu latach emerytura w policji przysługuje pełniącym służbę? To pytanie zadają sobie przede  wszystkim osoby, które zastanawiają się nad wybraniem takiej ścieżki życiowej. Muszą wziąć pod uwagę to, jak duży nakład pracy będzie konieczny przed możliwym przejściem na emeryturę oraz jakie warunki trzeba spełnić. Istotna jest również wysokość emerytury, jednak jej wartość może się znacznie zmieniać na przestrzeni lat. Dowiedz się więcej!

Po ilu latach emerytura w policji?

Po ilu latach emerytura w policji będzie przysługiwać funkcjonariuszowi? Emerytura policyjna przysługuje osobie, która została zwolniona ze służby, mając przynajmniej 15 lat stażu w policji. Istnieją zawody, które są równorzędne z pracą policjanta. Oznacza to, że staż w danych zawodach traktowany jest w taki sam sposób jak służba w policji. Do takich zawodów należy służba w Biurze Ochrony Rządu lub Urzędzie Ochrony Państwa. Do stażu wliczana jest również służba wojskowa oraz służba w charakterze funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei.

Czy tylko policjanci mają emeryturę po 15 latach?

Jak się okazuje, nie tylko policjanci mogą liczyć na emeryturę po 15 latach. Taki staż pracy wymagany jest przy większości zawodów, które w pewien sposób narażają życie pracownika. Mowa tutaj o takich zawodach jak strażak lub pracownik służby celno-skarbowej. Pracownicy instytucji, takich jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna oraz Służba Wywiadu Wojskowego również mogą liczyć na emeryturę po 15 latach służby.

Jak widzisz praca policjanta, pomimo że ryzykowna, to może przynieść również wiele korzyści. Należy do nich to, po ilu latach emerytura w policji jest możliwa do uzyskania. Niewątpliwie tak wczesna emerytura jest czymś, czego przedstawiciele innych profesji mogą pozazdrościć. Jeżeli jesteś skłonny podjąć ryzyko, które wiąże się z tym zawodem, to być może będziesz mógł przejść na emeryturę po 15 latach pracy.

Archiwum: sierpień 2022
Po ilu latach emerytura w policji