Jesteś ciekaw, ile wynosi najniższa niemiecka emerytura po 5 latach? Czy otrzymywanie emerytury po takim czasie w ogóle jest możliwe? Przekonaj się, jak przedstawia się kwestia tego świadczenia w kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Wypłata emerytur tudzież rent w Niemczech w znaczący sposób różni się od systemu emerytalnego w Polsce. Funkcjonuje on w odmienny sposób, począwszy od modelu wyliczania wysokości świadczeń, a skończywszy na warunkach ich przyznawania.

Odpowiadamy, ile wynosi najniższa niemiecka emerytura po 5 latach. Sprawdź, jakie jest minimum, na które mogą liczyć emeryci za naszą zachodnią granicą i jak lata pracy wpływają na wysokość emerytury. Zobacz, jak wyglądają wypłaty w przypadku osób z innych krajów, które przez lata pracowały w Niemczech.

Kto może otrzymać emeryturę w Niemczech?

Na początek odpowiedzmy na pytanie o to, kto może dostać emeryturę w Niemczech. Można w tym względzie wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza dotyczy osób (Polaków), które osiedliły się w kraju naszych zachodnich sąsiadów przed 1991 rokiem. W ich przypadku zastosowanie mają przepisy tak zwanego porozumienia w sprawie ubezpieczenia społecznego z 1975 roku.

Na mocy tegoż porozumienia do emerytury liczą się składki płacone przez emeryta zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Jednak świadczenie wypłacane jest przez jedno państwo – to w którym mieszka osoba pobierające emeryturę.

Druga sytuacja dotyczy tych osób, które rozpoczęły pracę w Niemczech po 1991 roku. W ich przypadku zastosowanie mają odmienne przepisy. To przepisy emerytalne Unii Europejskiej. W tym przypadku choć ostatecznego wyliczenia dotyczącego emerytury dokonuje urząd niemiecki, wypłata następuje ze strony ubezpieczyciela z kraju, z którego pochodzi emeryt. Tym samym polski ZUS będzie przekazywał emeryturę polską do Niemiec.

Najniższa niemiecka emerytura po 5 latach – jak ją otrzymać?

Co należy zrobić, by otrzymać najniższą niemiecką emeryturę po 5 latach? Po pierwsze, by nabyć prawo do emerytury niemieckiej, trzeba osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny. W przypadku kraju naszych zachodnich sąsiadów ten wiek to 67 lat. Trzeba też pracować w tym kraju co najmniej przez rok, by w ogóle móc ubiegać się o wypłatę świadczenia.

Wreszcie trzeba opłacać składki emerytalne przez minimalny tak zwany okres wyczekiwania. Może on mieć różną długość w zależności od rodzaju emerytury. Może to być dwadzieścia, trzydzieści pięć lub nawet czterdzieści pięć lat.

Jednak minimalny okres jaki trzeba zaliczyć, by dostawać emeryturę niemiecką to pięć lat. Jeżeli przez ten okres obejmuje cię niemieckie ubezpieczenie emerytalne i opłacasz składki, będziesz mógł liczyć na tak zwaną emeryturę standardową. Wtedy właśnie możesz otrzymać najniższą niemiecką emeryturę po 5 latach.

Najniższa niemiecka emerytura po 5 latach – ile wynosi?

Jaka jednak dokładnie jest wysokość niemieckiej emerytury? Jak to często bywa, odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wysokość świadczenia zależy bowiem od wielu różnych czynników. Wśród najważniejszych z nich można wskazać staż pracy, to jak wysokie składki odprowadzał pracownik oraz jakiej wysokości zarobkami się legitymował. Ważne są także kwestie takie jak moment przejścia na emeryturę czy tak zwane „punkty emerytalne”, które obowiązują za naszą zachodnią granicą.

Najniższa niemiecka emerytura po 5 latach czyli czy warto przejść na emeryturę wcześniej?

Czy w Niemczech istnieje możliwość przejścia na emeryturę wcześniej niż przed 67 rokiem życia? Czy można to uczynić już po zaliczeniu minimalnego pięcioletniego okresu składkowego? W Niemczech nie przejdziesz na emeryturę aż tak szybko. Przykładowo można przejść na emeryturę w wieku sześćdziesięciu lat, jeżeli dana osoba legitymuje się odpowiednim stażem pracy i wcześniej dostawała rentę.

Jednak warto mieć na uwadze, że w takim przypadku kwota emerytury będzie odpowiednio niższa. Każdy miesiąc mniej na rynku pracy to potrącenie z później wypłacanego świadczenia trzech dziesiątych procenta (od kwoty brutto). Jednak łącznie nie może to być więcej niż 14,4 procent (stan na 2022 rok).

Najniższa niemiecka emerytura po 5 latach – podsumowanie

Niemcy stereotypowo kojarzeni są jako naród pracowity i rzetelny. To znajduje odzwierciedlenie także w przepisach emerytalnych, jakie obowiązują za naszą zachodnią granicą. Jak wynika z powyższych informacji, w Niemczech aby otrzymywać godziwą emeryturę, należy długo i solidnie pracować. Wcześniejsze świadczenie to realna opcja jednak niekoniecznie opłacalna. 

Archiwum: czerwiec 2022
najniższa niemiecka emerytura po 5 latach