Emerytury rolnicze po nowemu to określenie, które pojawia się coraz częściej. Jak będą wypłacane i jakie są najważniejsze zmiany? Przekonaj się, jak od teraz będzie wyglądać wypłata emerytur rolniczych.

W czerwcu tego roku rządzący podjęli decyzję o nowych zasadach dotyczących emerytur rolniczych. Emerytury rolnicze po nowemu oznaczają, że od teraz rolnik będzie mógł przejść na emeryturę, nie przekazując swojego gospodarstwa. Jakie jeszcze kluczowe zmiany będą mieć miejsce? Sprawdź!

Emerytury rolnicze po nowemu. Podstawowe informacje

Do tej pory rolnik, gdy przechodził na emeryturę, musiał de facto zakończyć prowadzenie działalności rolniczej. Od teraz to się zmieni. Rolnik, który osiągnął wiek emerytalny i będzie chciał zacząć pobierać świadczenie emerytalne, nie będzie musiał kończyć owej działalności. Wedle interpretacji owej zmiany w przepisach przedstawionej przez Ministerstwo Rolnictwa ma to być „realizacja sprawiedliwości dziejowej” i znacząca poprawa sytuacji polskich rolników.

Emerytury rolnicze po nowemu. Fundamentalna zmiana

Wprowadzona zmiana diametralnie zróżnicuje sytuację wielu rolników. Do tej pory musieli oni całkowicie zmieniać swoje funkcjonowanie, by przejść na emeryturę. Emerytury rolnicze po nowemu to więc nowa rzeczywistość dla około trzydziestu tysięcy osób. Bo według szacunków ministerialnych właśnie tylu rolników dotyczyć będą założenia nowelizacji. Co więcej, pierwsze emerytury w nowej formie miały zostać wypłacone już w czerwcu. Zmiany zostały więc wprowadzone szybko.

Emerytury rolnicze po nowemu. Inne fakty

To jednak nie wszystkie zmiany, jakie przewiduje nowelizacja stosownej ustawy. Z tymi muszą liczyć się także osoby, które są uprawnione do renty rolniczej z faktu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Prawo do tego świadczenia będzie przysługiwać, jeżeli dana osoba będzie legitymować się minimum dwudziestopięcioletnim stażem ubezpieczenia rentowo-emerytalnego. Wymagana będzie także całkowita niezdolność do pracy. Zmiany również w tym zakresie jawią się więc jako istotne.

Archiwum: sierpień 2022
Emerytury rolnicze po nowemu