Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych – komu przysługują świadczenia?

Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych przyznawane są osobom, które spełnią wymagania do uzyskania świadczenia.Warto pamiętać o tym, że renta nie jest tym samym co emerytura. Komu przysługuje ta ostatnia? Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych są wypłacane stosunkowo rzadko. Częściej przyznawane są świadczenia socjalne. Wynika to z faktu, że emerytura jest wynagrodzeniem należnym w wyniku odprowadzania składek społecznych przez okres pracy, a osoby niepełnosprawne często są niezdolne do pracy. Nie oznacza to jednak, że zawsze tak jest. Niektóre osoby niepełnosprawne są w stanie udokumentować lata pracy, w związku z tym mogą ubiegać się o otrzymanie emerytury. Dowiedz się, czy oprócz niej przysługuje także renta. Spis treści pokaż 1 Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych 2 Inne świadczenia dla niepełnosprawnych Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych są należne osobom, które udokumentują, że przepracowały ponad 35 lat. ZUS dokładnie zapozna się z dokumentacją, która pozwoli określić, czy dana osoba spełniła wymogi do emerytury. Pamiętaj o tym, że jeżeli otrzymasz emeryturę, to nie będziesz mógł ubiegać się o otrzymanie renty. Ta bowiem dostępna wyłącznie dla osób, które nie mają ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Inne świadczenia dla niepełnosprawnych Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na otrzymanie wielu różnych świadczeń.