Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych przyznawane są osobom, które spełnią wymagania do uzyskania świadczenia. Warto pamiętać o tym, że renta nie jest tym samym co emerytura. Komu przysługuje ta ostatnia?

Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych są wypłacane stosunkowo rzadko. Częściej przyznawane są świadczenia socjalne. Wynika to z faktu, że emerytura jest wynagrodzeniem należnym w wyniku odprowadzania składek społecznych przez okres pracy, a osoby niepełnosprawne często są niezdolne do pracy.

Nie oznacza to jednak, że zawsze tak jest. Niektóre osoby niepełnosprawne są w stanie udokumentować lata pracy, w związku z tym mogą ubiegać się o otrzymanie emerytury. Dowiedz się, czy oprócz niej przysługuje także renta.

Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych

Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych są należne osobom, które udokumentują, że przepracowały ponad 35 lat. ZUS dokładnie zapozna się z dokumentacją, która pozwoli określić, czy dana osoba spełniła wymogi do emerytury. Pamiętaj o tym, że jeżeli otrzymasz emeryturę, to nie będziesz mógł ubiegać się o otrzymanie renty. Ta bowiem dostępna wyłącznie dla osób, które nie mają ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Inne świadczenia dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na otrzymanie wielu różnych świadczeń. Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest osobie, która ze względu na swoją niepełnosprawność nie może podjąć się płatnego zatrudnienia. Musi ona posiadać również odpowiedni do wieku staż ubezpieczenia. Takiej osobie może być przyznana renta:

  • stała;
  • okresowa;
  • szkoleniowa.

Kwestia emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych, a także renty jest już wyjaśniona. Warto wspomnieć, że również osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, mogą liczyć na otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego. Ma on pokrywać (przynajmniej częściowo) koszty związane z pielęgnowaniem osób borykających się z niepełnosprawnością.

Archiwum: sierpień 2022
Emerytury po nowemu dla niepełnosprawnych