Emerytura po 100 latach – na co może liczyć jubilat?

Kwestia świadczeń emerytalnych dla sędziwych osób to częsty temat podejmowany podczas rozmów.