Kwestia świadczeń emerytalnych dla sędziwych osób to częsty temat podejmowany podczas rozmów. Ile wynosi emerytura po 100 latach? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, koniecznie zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem. Miłej lektury!

Poziom świadczeń emerytalnych w Polsce jest obiektem częstej krytyki zarówno ze strony pojedynczych obywateli, jak i różnych środowisk polityczno-ekonomicznych. Z drugiej jednak strony emerytom przysługują dodatkowe formy wsparcia. Także najstarsi z nich, którzy skończyli swoje setne urodziny, mogą liczyć na szczególną pomoc. Jaka jest emerytura po 100 latach i jakie dodatkowe świadczenia otrzyma sędziwy beneficjent?

Emerytura po 100 latach – podstawowe informacje

Polacy – podobnie jak inne społeczeństwa w krajach rozwiniętych – żyją coraz dłużej. Taki stan rzeczy oznacza, że konieczne było opracowanie form pomocy dla osób, które ukończyły setny rok życia. Jak wygląda wsparcie dla osób w tak podeszłym wieku?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (należy do nich m.in. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) emeryci mają prawo do otrzymywania dodatkowego, dożywotniego świadczenia – jest to tzw. emerytura honorowa. Jej wysokość jest ustalana w każdym roku. Na przestrzeni ostatnich latach comiesięczne świadczenie dla stulatków wynosiło:

  • 3731,13 zł (od 01.03.2019);
  • 4294,67 zł (od 01.03.2020);
  • 4512,41 zł (od 01.03.2021);
  • 4944,79 zł (od 01.03.2022).

Kwota emerytury honorowej jest ustalana na okresy od marca do lutego następnego roku.

Emerytura po 100 latach – dlaczego wzrasta?

Jak zatem widać, emerytura po 100 latach to świadczenie, które jest każdego roku sukcesywnie zwiększane. Taki stan wynika zapewne z rosnących kosztów życia oraz faktu, że osoby w tak podeszłym wieku wymagają specjalistycznej opieki, odpowiednio dobranej diety itp.

Kwota świadczenia dla stulatków jest – na mocy przepisów – równa 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej pomniejszonego o składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Emerytura po 100 latach jest przyznawana seniorom automatycznie. Odpowiedni wniosek należy złożyć jedynie w sytuacji, gdy senior nie odprowadzał składek na ubezpieczenia ZUS.

Archiwum: sierpień 2022
Emerytura po 100 latach