Emerytury

Emerytura po 100 latach – na co może liczyć jubilat?

Kwestia świadczeń emerytalnych dla sędziwych osób to częsty temat podejmowany podczas rozmów. Ile wynosi emerytura po 100 latach? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, koniecznie zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem. Miłej lektury!

Poziom świadczeń emerytalnych w Polsce jest obiektem częstej krytyki zarówno ze strony pojedynczych obywateli, jak i różnych środowisk polityczno-ekonomicznych. Z drugiej jednak strony emerytom przysługują dodatkowe formy wsparcia. Także najstarsi z nich, którzy skończyli swoje setne urodziny, mogą liczyć na szczególną pomoc. Jaka jest emerytura po 100 latach i jakie dodatkowe świadczenia otrzyma sędziwy beneficjent?

Emerytura po 100 latach – podstawowe informacje

Polacy – podobnie jak inne społeczeństwa w krajach rozwiniętych – żyją coraz dłużej. Taki stan rzeczy oznacza, że konieczne było opracowanie form pomocy dla osób, które ukończyły setny rok życia. Jak wygląda wsparcie dla osób w tak podeszłym wieku?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (należy do nich m.in. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) emeryci mają prawo do otrzymywania dodatkowego, dożywotniego świadczenia – jest to tzw. emerytura honorowa. Jej wysokość jest ustalana w każdym roku. Na przestrzeni ostatnich latach comiesięczne świadczenie dla stulatków wynosiło:

  • 3731,13 zł (od 01.03.2019);
  • 4294,67 zł (od 01.03.2020);
  • 4512,41 zł (od 01.03.2021);
  • 4944,79 zł (od 01.03.2022).

Kwota emerytury honorowej jest ustalana na okresy od marca do lutego następnego roku.

Emerytura po 100 latach – dlaczego wzrasta?

Jak zatem widać, emerytura po 100 latach to świadczenie, które jest każdego roku sukcesywnie zwiększane. Taki stan wynika zapewne z rosnących kosztów życia oraz faktu, że osoby w tak podeszłym wieku wymagają specjalistycznej opieki, odpowiednio dobranej diety itp.

Kwota świadczenia dla stulatków jest – na mocy przepisów – równa 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej pomniejszonego o składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Emerytura po 100 latach jest przyznawana seniorom automatycznie. Odpowiedni wniosek należy złożyć jedynie w sytuacji, gdy senior nie odprowadzał składek na ubezpieczenia ZUS.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz