Emerytura górnicza po 15 latach pracy – wymagania

Emerytura górnicza po 15 latach pracy jest możliwa do uzyskania, choć trzeba spełnić określone warunki.