Emerytura górnicza po 15 latach pracy jest możliwa do uzyskania, choć trzeba spełnić określone warunki. Świadczenie przyznawane jest zgodnie z przepisami, które obowiązują od 1 stycznia 2007 roku. Sprawdź, o czym stanowią.

Emerytura górnicza po 15 latach pracy jest przyznawana górnikom, którzy spełnili wszystkie niezbędne wymagania. Niestety nie każda osoba może skorzystać z tej opcji. Pomimo tego, że praca górnika jest bardzo ciężka i ryzykowna, to często konieczne będzie przepracowanie znacznie większej liczby lat. W jaki jednak sposób uzyskać emeryturę już po kilkunastu? Dowiesz się tego z dalszej części artykułu.

Emerytura górnicza po 15 latach pracy

Emerytura górnicza po 15 latach pracy przyznawana jest osobom, które spełnią niezbędne warunki. Przede wszystkim nie możesz być członkiem OFE. Jeżeli do tej pory byłeś członkiem OFE, to musisz złożyć wniosek o przekazanie rachunku OFE do budżetu państwa. Konieczne będzie również ukończenie 50. roku życia.

Staż pracy musi wynosić 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat, jeśli jesteś mężczyzną, z czego co najmniej 15 lat musi stanowić praca górnicza. Oznacza to, że emerytura górnicza po 15 latach pracy jest możliwa do uzyskania, gdy masz przepracowane co najmniej 10 lat na innym stanowisku.

Jak uzyskać emeryturę bez względu na wiek?

Górnicy mogą również liczyć na otrzymanie emerytury bez względu na wiek. Konieczne będzie wtedy przepracowanie 25 lat w zawodzie. Niestety, musi to być praca wykonywana stale pod ziemią oraz w pełnym wymiarze godzin. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku górnik nie może być członkiem OFE.

Górnictwo to bardzo ważne z punktu widzenia gospodarczego zajęcie. Jest to niebezpieczna praca, która potrafi mieć katastrofalne skutki dla organizmu. Emerytura górnicza, po 15 latach i dłuższym stażu pracy, jest formą nagrody za sumienne wypełnianie obowiązków.

Zobacz także  13 emerytura po śmierci - kto może się ubiegać o jej przyznanie? Czy jest przyznawana na tych samych warunkach co emerytura?
Emerytura górnicza po 15 latach pracy