Ile dokładnie wynosi dodatek do emerytury po 80. roku życia? Kto i w jakich warunkach może go otrzymać? O czym należy pamiętać? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące świadczenia dla seniorów.

Czy każdy może otrzymać dodatek do emerytury po 80. roku życia? Ile dokładnie ten dodatek wynosi? W naszym artykule odpowiadamy na pytania dotyczące świadczeń emerytalnych. Przekonaj się, czym dokładnie jest dodatek do emerytury po 80. roku życia. Dowiedz się, jak przedstawia się proces wypłaty dodatku i czy należy składać specjalne wnioski, aby ów dodatek otrzymać. Gdy waloryzacja emerytury to za mało, warto pamiętać o swych uprawnieniach. Czytaj dalej!

Dodatek do emerytury po 80. roku życia – czym jest 500 plus dla seniora?

Dodatek do emerytury po 80. roku życia to rozwiązanie, które bywa określane również jako 500 plus dla seniorów. Jest to stosowny dodatek do świadczeń emerytalnych, o który mogą starać się pobierający emeryturę. Mają oni taką możliwość od 2019 roku.

Co decyduje o fakcie przyznania 500 plus dla seniora? Znaczenie mają dochody, a także stan zdrowia osoby wnioskującej o to dodatkowe świadczenie. O dodatek do emerytury po 80. roku życia mogą starać się tylko te osoby, które są obywatelami RP i mieszkają na terenie Polski.

Dodatek do emerytury po 80. roku życia a dodatek pielęgnacyjny. Kto go otrzyma?

Dodatkowe świadczenie jest wypłacane osobie pobierającej emeryturę regularnie. Podobnie jak podstawowe świadczenie emeryt otrzymuje je co miesiąc. Jakie jednak dokładnie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawa do dodatku?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w istocie jest to nie tyle dodatek do renty lub emerytury po 80. roku życia, co dodatek przysługujący osobom, które ukończyły 75 lat. Mogą po niego sięgnąć te osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i które pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatek do emerytury po 80. roku życia – dokumenty

Aby otrzymać 500 plus dla seniora, należy złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie świadczenia nie następuje w sposób automatyczny. Jakie dokumenty będą wymagane, aby dostać dodatek do emerytury po 80. roku życia? Przede wszystkim dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji lub przynależy do pierwszej grupy inwalidzkiej.

Wypłata dodatku do emerytury po 80. roku życia a dochody

Warto wspomnieć także o kryterium dochodowym, jakie dotyczy omawianego tu świadczenia. Nie jest bowiem tak, że emerytura w każdej wysokości gwarantuje otrzymanie dodatku. W 2021 roku ustalono próg dochodowy. Wynosi on dokładnie 1272 złote i 8 groszy brutto.

Co się stanie w sytuacji, gdy osoba wnioskująca o dodatek do emerytury po 80. roku życia ma świadczenie podstawowe wyższe od tej kwoty? Czy traci ona prawa do dodatku? Nie. Jednak w takiej sytuacji kwota dodatku jest stosownie pomniejszana.

Każda złotówka powyżej limitu dochodowego to jedna złotówka mniej z dodatku. Na przykład, jeśli emeryt ma świadczenie w wysokości 1472,08 zł brutto, może liczyć na dodatek w wysokości 300 zł. Czyli mniejszy o 200 zł, jako że jego dochody właśnie o tę kwotę przekraczają limit.

Dodatek do emerytury po 80 roku życia – podsumowanie

Wiesz już, kto w 2022 r. może otrzymać dodatek do emerytury po 80, roku życia. Otrzymanie dodatkowych pieniędzy powiększających emeryturę jest więc możliwe, jednak należy pamiętać o tym, że osoba wnioskująca musi spełnić określone kryteria.Szczególnie ważny jest fakt wykazania informacji o stanie zdrowia emeryta przed ZUS. Spełnienie wszystkich kryteriów sprawi, że dana osoba będzie mogła powiększyć swoje świadczenie emerytalne o stosowną kwotę.

Archiwum: czerwiec 2022
dodatek do emerytury po 80 roku życia