Seniorzy są zainteresowani zarówno emeryturą, jak i innymi rodzajami świadczeń przyznawanych przez państwo. Jeżeli interesuje cię, czy jest coś takiego jak dodatek do emerytury po 70. roku życia, przeczytaj nasz tekst. Owocnej lektury!

W zasadzie nie powinno nikogo dziwić, że różne formy świadczeń i benefitów cieszą się takim zainteresowaniem. Zazwyczaj seniorzy nie są w stanie pracować zarobkowo, co oznacza, że jedynie wsparcie ze strony państwa (ZUS) jest w stanie poprawić ich egzystencję. To właśnie dlatego wielu seniorów zastanawia się, czy przysługuje im dodatek do emerytury po 70. roku życia.

Dodatek do emerytury po 70. roku życia – czy takie rozwiązanie obecnie istnieje?

Niestety, aktualne przepisy odnoszące się do seniorów (w tym m.in. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) nie przewidują czegoś takiego jak specjalne wsparcie dla osób w wieku od siedemdziesięciu lat wzwyż.

Brak dodatku do emerytury po 70. roku życia nie oznacza jednak, że seniorzy powinni załamywać ręce. Podobnie jak większość emerytów, mają oni prawo do różnego rodzaju wsparcia. Jakie świadczenia przewidzieli dla nich ustawodawcy?

Wsparcie dedykowane emerytom po 70. roku życia – na co mogą liczyć beneficjenci?

W 2022 roku istnieje kilka rozwiązań, które obejmują swoim działaniem wszystkich seniorów, w tym również osób po siedemdziesiątym roku życia. Do rozwiązań z tej grupy należą między innymi:

  • trzynasta emerytura (czyli tzw. trzynastka). Rozwiązanie to nie jest niczym innym, jak dodatkowym miesięcznym uposażeniem wypłacanym raz w roku. W 2022 roku tzw. trzynastka wyniosła 1338,44 zł brutto, czyli tyle, ile najniższa ustawowa emerytura miesięczna;
  • czternasta emerytura (tzw. czternastka, czasem określana także jako „druga trzynastka”). Kwota tego świadczenia jest ściśle uzależniona od poziomu dochodów seniora. W przypadku dochodów o wysokości do 2900 złotych brutto świadczenie wypłaca się w pełnej wysokości. Po przekroczeniu progu 2900 zł rozliczenie następuje w trybie złotówka za złotówkę, a powyżej kwoty 4188,44 „czternastka” nie przysługuje;
  • darmowe przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku do takiego uprawnione są osoby, które ukończyły, w zależności od miasta, np. sześćdziesiąty piąty czy siedemdziesiąty rok życia.

Dodatek do emerytury po 70. roku życia. Co omija siedemdziesięciolatków?

Warto przy tym nadmienić, jakich form pomocy nie otrzymają osoby, które niedawno ukończyły siedemdziesiąty rok życia. Nie są dla nich dostępne np. bezpłatne lekarstwa – takie rozwiązanie przysługuje osobom powyżej siedemdziesiątego piątego roku życia.

Siedemdziesięciolatkowie nie mogą liczyć również na emerytury honorowe, które przypadają dopiero stulatkom.

Jak widać, w 2022 roku nie istnieje żaden dodatek do emerytury po 70. roku życia. Taki stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, że seniorzy są uprawnieni do takich form wsparcia jak na przykład trzynasta emerytura. Kto wie, co przyniosą najbliższe lata? Być może w ciągu najbliższych miesięcy lub kilku lat zostaną opracowane takie rozwiązania jak na przykład bezpłatne leki czy „pięćset plus” dla siedemdziesięciolatków.

Archiwum: sierpień 2022
Dodatek do emerytury po 70 roku życia