13 emerytura po śmierci – kto może się ubiegać o jej przyznanie? Czy jest przyznawana na tych samych warunkach co emerytura?

13 emerytura po śmierci przysługuje osobom najbliższym zmarłego emeryta, na ogólnych zasadach dziedziczenia.Co to oznacza? Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć na ten temat! Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które realizowane jest na podstawie ustawy z 9 stycznia 2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 32). Zasadniczo przysługuje ono emerytom, którzy uprawnieni są do pobierania świadczenia emerytalnego oraz rencistom z tytułu: Aby ZUS przyznał i wypłacił świadczenie z tytułu 13 emerytury, emeryt musi być uprawniony do pobierania świadczeń podstawowych na dzień 31 marca danego roku kalendarzowego. Natomiast 13 emerytura po śmierci bliskiej osoby przyznawana na ogólnych zasadach dziedziczenia. Spis treści pokaż 1 13 emerytura po śmierci – kwestie prawne 1.1 13 emerytura a 13 emerytura po śmierci – zasady wypłacania 1.2 13 emerytura po śmierci emeryta– czy członkowie zmarłego mają szansę na otrzymanie świadczenia? 1.3 13 emerytura po śmierci – kiedy rodzina zmarłego może otrzymać pieniądze? 13 emerytura po śmierci – kwestie prawne Trzynasta emerytura nie jest regulowana przepisami emerytalnymi i rentowymi, wobec czego przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 504) stosuje się do tego świadczenia w zakresie nieuregulowanym wyżej wskazaną ustawą. W sytuacji, gdy emeryt lub rencista otrzyma świadczenie emerytalne lub rentowe