Wysokość emerytury nauczycielskiej po świadczeniu kompensacyjnym – ile wynosi?

Jaka jest wysokość emerytury nauczycielskiej po świadczeniu kompensacyjnym?