Emerytury

Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy, czyli długość stażu pracy a wysokość emerytury. Dowiedz się więcej!

2 minut(y) czytania
Ocena

Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy może złożyć emeryt, który pomimo pobierania świadczenia emerytalnego kontynuuje zatrudnienie. Sprawdź jak to zrobić!

Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy lub dłuższym okresie mogą złożyć ubezpieczeni, którzy pobierają już świadczenie emerytalne, a mimo to pozostają w stosunku pracy. Ustalenie emerytury w nowej wysokości następuje na wniosek zainteresowanego, po rozpatrzeniu go przez ZUS. Emerytury ustalane według nowych zasad będą wypłacane w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono wniosek. Warto przy tym pamiętać, że od decyzji ZUS można się odwołać.

Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy – od czego zależy wysokość emerytury?

Kwotę emerytury stanowi wynik podzielenia składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego na dzień złożenia wniosku i wypłatę emerytury, przez tablice trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, ustalane przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość świadczenia emerytalnego oparta jest więc o długość życia Polaków, która jest statystycznie obliczana przez GUS. Ubezpieczeni, którzy podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, po nabyciu prawa do emerytury, mogą  liczyć na wyższe świadczenie, ponieważ przez dłuższy czas będą na ich konta odprowadzane składki.

Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy – kiedy najlepiej złożyć?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po roku pracy można złożyć w zasadzie w dowolnym momencie, jeśli po nabyciu uprawnień emerytalnych zainteresowany podjął zatrudnienie. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem przyznanie przez ZUS emerytury jest uprzednie rozwiązanie stosunku pracy. Natomiast przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie sprzeciwiają się podjęciu zatrudnienia już po przyznaniu świadczenia emerytalnego. Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury najlepiej jednak złożyć po przepracowaniu dłuższego okresu, co zwiększa szanse na wyższe świadczenie.  

Kliknij!
Emerytura stażowa – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć!

Czy wysokość dochodu po uzyskaniu uprawnień emerytalnych ma wpływ na kwotę emerytury?

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu po podjęciu stosunku pracy przez emeryta, jeśli osiąga on przychód w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w przypadku jej zawieszenia można złożyć, jeśli osiągany dochód ulegnie zmniejszeniu. Podjęcie wypłaty emerytury w związku z ustaniem zawieszenia, ma miejsce również wówczas, gdy uprawniony z tytułu emerytury osiągnie powszechny wiek emerytalny. W takiej sytuacji wysokość uzyskiwanych przychodów nie ma już znaczenia dla wysokości świadczenia emerytalnego. 

Kiedy jeszcze można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po pierwszym roku pracy?

Inne sytuacje wymagające zgłoszenia wniosku o ponowne przeliczenie podstawy wymiary emerytury to m.in. nieuwzględnienie przez ZUS przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego po raz pierwszy okresów składkowych. Wówczas zainteresowany może domagać się ich doliczenia do podstawy wymiaru. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pojawienia się nowych dowodów i okoliczności, które nie były uprzednio znane organowi emerytalnemu, a które jednocześnie nie zostały zatajone przez ubezpieczonego.  

Emerytura zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy

Ponowne przeliczenie emerytury po pierwszym roku pracy może również nastąpić na żądanie zainteresowanego w przypadku przyznania z urzędu emerytury, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, zamiast pobieranej wcześniej renty z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia emeryt powinien złożyć, jeśli ZUS wypłaci emeryturę w niższej wysokości niż wcześniejsza renta. Przepisy emerytalne i rentowe stanowią bowiem, że emerytura przyznawana zamiast renty nie może być od niej niższa.

Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy oznacza możliwość otrzymania wyższego świadczenia emerytalnego. Musi być on jednak poprzedzony podjęciem na nowo zatrudnienia po osiągnięciu powszechnych uprawnień emerytalnych. 

Zobacz też:
Kliknij!
Wyrównanie emerytury po ukończeniu 60 lat — aktualne zasady
Avatar
375 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Emerytury

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury przez ZUS – sprawdź, co warto o tym wiedzieć!

5 minut(y) czytania
Ocena Zastanawiasz się, czy zmniejszenie lub zawieszenie emerytury jest możliwe? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym dokładnie przedstawiamy, w jakich sytuacjach…
Emerytury

Dodatek do emerytury i renty – jakie są rodzaje dodatkowych świadczeń w 2022 roku?

5 minut(y) czytania
Ocena Zastanawiasz się, czy możesz ubiegać się o jakiś dodatek do emerytury lub renty? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym prezentujemy…
Emerytury

Wniosek o przeliczenie emerytury – kto powinien go złożyć w 2022 roku?

3 minut(y) czytania
Ocena Zastanawiasz się, czy możesz złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Przeczytaj nasz artykuł, z którego dowiesz się, kto może wnioskować o przeliczenie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.