Waloryzacja kapitału początkowego po przyznaniu emerytury ma jasno określony cel. Jest ona konieczna, aby utrzymać realną wartość na przestrzeni czasu. Dowiedz się więcej na ten temat!

Waloryzacja kapitału początkowego po przyznaniu emerytury określana jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasady waloryzacji są natomiast przeprowadzanie zgodnie z art. 173 powyższej ustawy. Jest to proces cykliczny. Polega na pomnożeniu zgromadzonych składek przez wskaźnik waloryzacji.

Jeżeli jesteś osobą, która pobiera już składkę emerytalną i martwisz się o to, że galopująca inflacja może pozbawić cię środków do życia, to waloryzacja może nieco poprawić twoją sytuację. W jaki sposób?

Waloryzacja kapitału początkowego po przyznaniu emerytury – co to?

Waloryzacja kapitału początkowego po przyznaniu emerytury odbywa się regularnie. Pozwala ona chronić kapitał, który został zgromadzony przez regularne odprowadzanie składek emerytalnych. W czerwcu roku 2022 wskaźnik waloryzacji wyniósł aż 9,33%. Oznacza to, że wszystkie środki, które zgromadziłeś poprzez odprowadzanie składek emerytalnych, zostaną przemnożone przez ten wskaźnik. Dzięki temu wartość emerytury w czystym założeniu powinna się utrzymywać na stałym poziomie.

Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych utrzymuje wartość świadczeń?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co roku waloryzuje stan kont, ale również subkont osób, które są ubezpieczone. Kwoty, na podstawie których obliczane są emerytury, są mnożone przez wskaźnik waloryzacji. Jest on obliczany na podstawie aktualnej sytuacji gospodarczej. W dużej mierze zależy od inflacji, ale również innych czynników. Waloryzacja bezpośrednio przekłada się na wysokość wypłacanych emerytur.

Jak widzisz, w pewnym stopniu państwo stara się ułatwić funkcjonowanie osób, które znajdują się na emeryturze. Waloryzacja kapitału początkowego po przyznaniu emerytury pozwala utrzymać wartość pieniądza w czasie. Dzięki czemu emerytury nie są tak skutecznie zmniejszane przez inflację.

Archiwum: sierpień 2022
Waloryzacja kapitału początkowego po przyznaniu emerytury