Zapamiętaj!

 • Renta stała to świadczenie udzielane przez ZUS osobom niezdolnym do pracy.
 • Osoba ubiegająca się o rentę musi być niezdolna do pracy, a także spełniać inne wymogi.
 • Decyzję opiera się na badaniach lekarskich i dokumentacji medycznej, przy czym stan niezdolności jest kluczowy.

W jakim wieku renta na stałe? Kluczowe informacje

W jakim wieku renta na stałe jest możliwa? Renta stała, to świadczenie przyznawane przez ZUS osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • niezdolność do pracy;
 • wymagany okres składkowy lub nieskładkowy;
 • prawa do renty nabywa osoba, u której niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, albo przed upływem 18 miesięcy przed ustaniem tych okresów. 

Organ rentowy podejmuje decyzję na podstawie opinii lekarza orzecznika ZUS oraz dostępnej dokumentacji medycznej. Decyzje instytucji, dotyczące przyznawania renty są oparte na badaniach lekarskich, które prowadzi lekarz orzecznik ZUS. Niezdolność do pracy oznacza, że osoba nie jest zdolna do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Ustawa określa różne rodzaje rent, w tym rentę na stałe dla tych, którzy nie są zdolni do pracy na okres przewidziany w ustawie.

Wymagania i przesłanki przyznawania renty stałej

Nie każda osoba może uzyskać rentę. Istnieje wiele przesłanek, które muszą być spełnione. Przede wszystkim, osoba musi być niezdolna do pracy i musi to potwierdzić lekarz orzecznik ZUS. W przypadku przyznania renty stałej musi pojawić się całkowita niezdolność do pracy, co oznacza, że dana osoba nie rokuje – nie będzie w stanie podjąć żadnej pracy zarobkowej. Dotyczy to również sytuacji, w których chory miałby się przekwalifikować. 

Oprócz wymienionych warunków osoba ubiegająca się o rentę musi także spełniać kryteria składkowe. To oznacza, że musi być ubezpieczona i płacić regularnie składki do ZUS.

Ile wynoszą okresy składkowe i nieskładkowe?

Aby osoba, u której powstała niezdolność do pracy, mogła pobierać rentę, musi posiadać odpowiedni staż składkowy, zależny od jego wieku:

 • 1 rok – niezdolność powstała przed ukończeniem 20. roku życia;
 • 2 lata – niezdolność powstała pomiędzy 20. a 22. rokiem życia;
 • 3 lata – niezdolność powstała pomiędzy 22. a 25. rokiem życia;
 • 4 lata – niezdolność powstała pomiędzy 25. a 30. rokiem życia;
 • 5 lat – niezdolność powstała po ukończeniu 30. roku życia.

Czy renta stała rzeczywiście jest przyznawana na stałe?

Co ciekawe, renta stała z nie jest bezterminowa. ZUS przyznaje ją na okres orzeczonej niezdolności do pracy osobie, co do której istnieje szansa, że powróci u niej zdolność do pracy po upływie 5 lat od dnia badania. Zatem renta stała nie jest przyznawana dożywotnio – „stałość” odnosi się do trwałości niezdolności do pracy. ZUS może zakładać bowiem, że stan chorego ulegnie poprawie, wtedy otrzyma inny rodzaj renty.

Dlatego odpowiedź pytanie, w jakim wieku renta na stałe może być przyznana, zależy od takich czynników jak stan zdrowia czy staż ubezpieczeniowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania renty?

Każda osoba, która chce uzyskać rentę, musi przedstawić odpowiednią dokumentację medyczną, która potwierdzi jej niezdolność do pracy. ZUS może również poprosić o dodatkowe dokumenty, takie jak zaświadczenia o zatrudnieniu, potwierdzające staż pracy i składkowy. W przypadku osób, które twierdzą, że ich niezdolność do pracy wynikła z wypadku w drodze do pracy, konieczne może być dostarczenie dokumentacji dotyczącej tego wypadku. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie renty.

Renta stała jest ważnym świadczeniem, które pomaga wielu osobom prowadzić godne życie, pomimo trudności zdrowotnych. Jeśli ktoś uważa, że spełnia wszystkie wymagane kryteria, warto ubiegać się o takie świadczenie. Jednak ważne jest, aby dobrze zrozumieć wszelkie wymagania i być dobrze przygotowanym na cały proces ubiegania się o rentę.

Archiwum: wrzesień 2023
w jakim wieku renta na stałe