Złożenie wniosku do ZUS o przeliczenie emerytury po 60. roku życia to sposób na uzyskanie wyższego świadczenia. W jakich sytuacjach okaże się ono korzystne? Dowiedz się więcej na ten temat i zapewnij sobie wyższą emeryturę!

Obecne przepisy emerytalne stanowią, że uprawnienie do świadczenia emerytalnego uzyska osoba, która osiągnie powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz będzie posiadała jakikolwiek okres składkowy. Czy ewentualne przeliczenie emerytury po 60. roku życia może się przełożyć na jej wzrost? Sprawdź!

Przeliczanie emerytury po 60. roku życia – sposób ustalania emerytury

Co do zasady podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego wraz z uwzględnieniem waloryzacji składek zgromadzonych na koncie osoby objętej ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Ustalona w ten sposób podstawa świadczenia jest następnie dzielona przez średnią dalszą długość życia. Ta z kolei jest ustalana wspólnie dla kobiet i mężczyzn i wyrażana w miesiącach. Średnia dalsza długość życia ogłaszana jest każdego roku w formie tzw. tablic trwania życia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeliczenie emerytury po 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn może nastąpić wtedy, gdy GUS ogłosi nowe tablice życia.

Kiedy złożyć wniosek o przeliczenie emerytury po 60. roku życia?

Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504) określają, w jakich sytuacjach można złożyć wniosek o przeliczenie emerytury. Przede wszystkim dotyczy to przypadku, gdy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego emeryt w na nowo podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Najczęściej będzie to wiązało się z podjęciem przez emeryta zatrudnienia. Wówczas na wniosek zainteresowanego może nastąpić przeliczenie emerytury po 60. roku życia jeśli chodzi o kobiety i po 65. roku życia w przypadku mężczyzn.

Jak dokonywane są obliczenia?

Przeliczenia dokonuje się poprzez powiększenie dotychczasowego świadczenia o kwotę, która wynika z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego już po dniu ustalenia prawa do emerytury. Inną możliwość ponownego przeliczenia emerytury określa art. 112 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który dotyczy sytuacji, gdzie podczas pierwszego ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego nie zostały uwzględnione wszystkie okresy składkowe.

Kiedy jeszcze przeliczenie emerytury jest możliwe?

Ponowne przeliczenie emerytury po 60. roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn, czyli po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego może mieć miejsce także w innej sytuacji. Może nastąpić:

  • gdy po wydaniu przez organ rentowy prawomocnej decyzji zostaną przedłożone nowe dowody;
  • ujawnią się nowe okoliczności, które nie były uprzednio znane organowi emerytalnemu. 

Dowody te muszą być istotne dla obliczenia wysokości świadczenia emerytalnego. Podobnie sytuacja wygląda, gdy uprzednio organ emerytalny działał w wyniku błędu, który nie był spowodowany przez ubezpieczonego lub wcześniejsza decyzja została wydana w oparciu o dowody, które okazały się fałszywe. 

Przeliczenie emerytury po 60. roku życia może okazać się korzystnym rozwiązaniem, które podniesie wysokość świadczenia. Warto więc złożyć stosowny wniosek, jeśli istnieją przesłanki, by można było to zrobić. 

Archiwum: lipiec 2022
przeliczenie emerytury po 60 roku życia