Emerytura zagraniczna po mężu jest możliwa w przypadku, gdy zmarły pracował poza granicami naszego kraju. W jaki sposób kwestia odprowadzania składek wpływa na późniejsze wypłacanie emerytury?

Polacy często decydują się na pracę za granicami naszego państwa. Wynika to z wielu czynników, najczęstszą motywacją jest po prostu podniesienie standardu życia. Pracująca poza Polską osoba może być jednak zgłoszona wyłącznie do jednego systemu emerytalnego. Oznacza to, że gdy odprowadza składki np. w Niemczech, nie są one doliczane do polskiej emerytury. Czy zatem jasna jest odpowiedź na pytanie, kiedy emerytura zagraniczna po mężu będzie przysługiwać wdowie?

Emerytura zagraniczna po mężu

Wniosek o otrzymanie świadczeń emerytalnych należy złożyć do konkretnej instytucji. W związku z tym, że prawo emerytalne znacznie się od siebie różni w konkretnych krajach, to różne są również warunki, które muszą być spełnione. Czasem niezbędne jest przepracowanie konkretnej liczby lat. Emerytura zagraniczna po mężu jest możliwa, ponieważ lata przepracowane za granicami naszego państwa mogą być uwzględnione przy polskiej emeryturze. Jej wysokość można ustalić jednak dopiero w momencie, gdy zostanie wyliczona przez urzędy konkretnych państw.

Dziedziczenie emerytury

Przepisy ustawy emerytalnej stanowią jasno, że żona ma prawo do dziedziczenia emerytury po zmarłym mężu. Możesz złożyć odpowiedni wniosek w państwie, w którym mieszkasz. Zostaje on wysłany do wszystkich państw UE oraz EFTA, w których pracowała zmarła osoba. Oznacza to, że można jednocześnie przyjmować świadczenia z wielu różnych państw, a nie wyłącznie jednego lub dwóch. Wymaga to jednak spełnienia warunków, które obowiązują w każdym państwie.

Składająca odpowiedni wniosek wdowa może ubiegać się o przyznanie renty rodzinnej równocześnie z ZUS oraz instytucji zagranicznych. Co więcej, jeżeli decyzja zostanie odrzucona w jakimś państwie UE lub EFTA, to nie wpłynie to na decyzje innych urzędów rozpatrujących wniosek.

Archiwum: sierpień 2022
Emerytura zagraniczna po mężu