Dlaczego badania mechaniczne próbek są istotne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw z szeroko pojętego sektora przemysłowego?

W przedsiębiorstwach działających w branży przemysłowej szczególnie ważne jest, by podejmować decyzje na czas. Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab zna potrzeby klientów w tym zakresie. Dlatego też, aby zapewnić szybkie, a przy tym poprawnie przeprowadzone badania mechaniczne, Laboratorium wykonuje badania zgodnie z normami. Jest to możliwe dzięki posiadaniu niezbędnej, specjalistycznej aparatury badawczej.

Sprawdź też: moduł Younga

badania wytrzymałościowe Tenslab

Badania wykonywane przez Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab są niezbędne podczas m.in. przeprowadzenia kwalifikowania technologii spawania, egzaminowania spawaczy. Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab oferuje również przeprowadzenie badań mechanicznych w celu stwierdzenia zgodności danej próbki z atestem lub certyfikatem.

Dlaczego warto skorzystać z usług badawczych Laboratorium?

Dlaczego warto wybrać usługi świadczone przez Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab? Za tym wyborem przemawiają liczne zalety oferty, w tym między innymi:

  • wysokie kwalifikacje kadry pracowników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych zleceń badawczych,
  • wysoka jakość przeprowadzanych badań, którą potwierdza akredytacja ze strony Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) o numerze AB 1700 (za zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02),
  • wieloletnie doświadczenie na rynku, które zostało zdobyte przez Laboratorium dzięki współpracy m.in. z: PRS, UDT, TÜV Rheinland oraz TÜV Nord.

Gdzie zlecić przeprowadzenie badań mechanicznych próbek?

W ramach prowadzonej działalności w zakresie wysokiej jakości usług badawczych dla przemysłu, Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab oferuje możliwość przeprowadzenia takich badań mechanicznych, jak m.in.:

  • próba udarności przeprowadzana w celu zbadania poziomu odporności materiału na obciążenia dynamiczne (badanie to jest wykonywane w różnych temperaturach: do temperatury obniżonej -60, w -196 stopni w skali Celsjusza oraz w warunkach temperatury pokojowej),
  • Statyczna próba rozciągania materiału w celu określenia wytrzymałości próbki,
  • badania metalograficzne makroskopowe oraz mikroskopowe (obydwie metody różnią się między sobą rodzajem aparatury wykorzystywanej podczas badań).
próba udarności

Oczywiście, przedstawione powyżej metody badań mechanicznych próbek nie wyczerpują wszystkich możliwości oferowanych przez Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab. Jeśli są Państwo zainteresowani poznaniem szczegółowych warunków współpracy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego (numer telefonu kontaktowego: +48 739 000 203), mailowego (zapytania ofertowe można składać na adres mailowy: [email protected], bądź formularz kontaktowy na stronie internetowej firmy w zakładce „Kontakt”) lub osobistego (główna siedziba Laboratorium mieści się w Gdańsku przy ul. Śnieżnej 5).

Zobacz także  Ambicja przedsiębiorcy połączona z niezwykłą sprawnością techniczną: Wywiad z Denis Gvozd z Dev Team Inc.
Laboratorium Wytrzymałościowe