Zawarcie umowy ubezpieczenia mieszkania – formalności

Na wstępie przyjrzyjmy się formalnościom związanym z samym zawarciem umowy ubezpieczeniowej nieruchomości. Na tym etapie nie są wymagane żadne dokumenty – wypełnia się jedynie formularz, a na podstawie zawartych w nim odpowiedzi przygotowywana jest personalizowana oferta ubezpieczeniowa. Decydując się na zawarcie umowy u agenta ubezpieczeniowego lub bezpośrednio w danej firmie ubezpieczeniowej lub w agencji ubezpieczenia Rzeszów, niekiedy wymagany jest wyłącznie dowód osobisty, jako dokument potwierdzający tożsamość, w innym przypadku wystarczy że podamy swój numer pesel.

Widzimy więc, że zakup ubezpieczenia domu lub mieszkania to minimum formalności i na tym etapie ubezpieczyciel w żaden sposób nie weryfikuje prawdziwości deklarowanych przez nas danych. Musimy natomiast mieć na uwadze fakt, iż mogą podlegać one sprawdzeniu wówczas, gdy wystąpi szkoda i ubiegamy się o odszkodowanie.

Dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania

Nie każdy ubezpieczyciel i nie w każdej sytuacji będzie wymagał od nas przedstawienia pełnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości czy też zdarzenia. Zależy to od wielu czynników, jak chociażby wielkości poniesionych strat, wysokości odszkodowania, o które się ubiegamy, rodzaju powstałej szkody, okoliczności jej powstania i innych. Poniżej przedstawiamy więc dokumenty, o przedstawienie których może poprosić nas ubezpieczyciel. Są to przede wszystkim:

Dokumenty dotyczące własności nieruchomości

Aby uzyskać odszkodowanie w ramach ubezpieczenie domu, należy przedstawić dokumenty potwierdzające własność nieruchomości. Najczęściej są to dokumenty związane z zakupem lub wyłącznym prawem do posiadania danej nieruchomości. Może to być notarialny akt własności (uzyskany w gminie lub w sądzie), wypis z rejestru ksiąg wieczystych lub dokumenty potwierdzające wartość nieruchomości, np. umowa kupna-sprzedaży, wycena nieruchomości, dokumenty dotyczące przeprowadzonych remontów czy modernizacji.

Dokumenty dotyczące stanu i bezpieczeństwa nieruchomości

Ubezpieczyciel może poprosić także o dokumenty dotyczące stanu nieruchomości. Chodzi o to, aby mieć pewność, że stan budynku jest prawidłowy, użytkowany jest on zgodnie z przeznaczeniem oraz posiada wszelką dokumentację wymaganą prawem budowalnym, na przykład protokoły z kontroli technicznych przewodów kominowych, pieca gazowego czy też innych, w zależności od rodzaju nieruchomości i obowiązujących przepisów.

Dokumenty potwierdzające dodatkowe formy zabezpieczenia nieruchomości

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie zadeklarowanych w zawieranym ubezpieczeniu poszczególnych form zabezpieczenia domu lub mieszkania, jak chociażby dokumenty dotyczące zainstalowanego systemu alarmowego, monitoringu, systemu przeciwpożarowego i innych.

Dokumenty dołączane do formularza przy zgłaszaniu szkody

Po wystąpieniu danej szkody należy wykonać dokumentację fotograficzną, która może być wymagana przez ubezpieczyciela jako załącznik do formularza przy zgłaszaniu szkody. W przypadku gdy do zdarzenia wzywana jest straż pożarna lub policja, wymaga się pobrania od służb dokumentu potwierdzającego zaistniałe zdarzenie wraz z jego opisem, a następnie dostarczenie dokumentu ubezpieczycielowi. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają także dołączenia do formularza spisu mienia, którego dotyczy szkoda, a więc tego, które w dany sposób ucierpiało na skutek zdarzenia, np. zostało zalane, zniszczone czy skradzione.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania powinno stanowić obowiązkowy element na liście każdego właściciela nieruchomości. Mogłoby się wydawać, że formalność ta wiąże się ze złożoną papierologią i koniecznością przedkładania ubezpieczycielowi mnóstwa dokumentów. Tymczasem samo ubezpieczenie domu, jak i późniejsze zdobycie odszkodowania nie stanowi problemu i wymaga jedynie podstawowych dokumentów. Warto więc odpowiednio zadbać o swoją nieruchomość, by nie martwić się później o swoje finanse.

Archiwum: lipiec 2023