W XXI wieku istnieje wiele sposobów na to, by podejmować inwestycje finansowe. Nie trzeba ograniczać się wyłącznie do akcji czy obligacji. Wręcz przeciwnie – możliwe jest inwestowanie np. w kontrakty CFD na ETF-y. Na czym to polega?

Jeśli chodzi o inwestycje na rynkach finansowych, powszechnie kojarzy się je przede wszystkim z akcjami oraz obligacjami. Warto jednak pamiętać, że nie są to jedyne dostępne rozwiązania. Wręcz przeciwnie – do instrumentów inwestycyjnych należą również kontrakty na różnice CFD, a wśród nich CFD na ETF. Jak każda forma inwestycji, obrót CFD na ETF także wiąże się z ryzykiem, ale w przypadku sukcesu można liczyć na sowite zyski.

ETF – co to takiego?

Zanim wyjaśnimy, na czym polega inwestowanie w kontrakty CFD na ETF-y, warto poświęcić kilka zdań na temat tego, czym właściwie są te ostatnie. ETF to skrótowiec pochodzący od Exchange Traded Fund, co w tłumaczeniu na język polski oznacza fundusz (inwestycyjny) notowany na giełdzie. Istotą ETF jest jego zależność od innych aktywów, które czasem określa się jako tzw. aktywa bazowe.

Podczas gdy takie tradycyjne instrumenty inwestycyjne jak np. akcje czy obligacje są same w sobie odrębnymi aktywami o określonej wartości, notowania ETF zależą od tego, jak zachowa się obiekt bazowy. Stopień tej zależności będzie oczywiście różny dla poszczególnych funduszy ETF.

Jako instrumenty finansowe ETF przyjmują swoje wartości na podstawie takich obiektów bazowych jak np.

 • akcje;
 • obligacje;
 • surowce;
 • waluty;
 • indeksy giełdowe.

Obrót ETF wiąże się z licznymi korzyściami. Zalicza się do nich:

 • prostotę – zamiast mozolnego analizowania np. wszystkich spółek wchodzących w skład danego indeksu możliwe jest przewidywanie wartości indeksu ETF jako całości;
 • wysoką płynność, dzięki czemu nie powinno być większego problemu z zakupem lub sprzedażą jednostek uczestnictwa;
 • stosunkowo niskie opłaty i prowizje.

Kontrakty CFD – czym są i jak działają?

Kontrakt CFD (ang. Contract for Difference, czyli kontrakt na różnice kursowe) to aktywo zaliczane do tzw. instrumentów finansowych pochodnych. Cechą charakterystyczną handlu kontraktami CFD jest to, że możesz podejmować działania na rynku (tzn. dokonywać zakupu lub sprzedaży) bez konieczności faktycznego posiadania aktywów bazowych.

Jeśli na przykład uważasz, że cena złota wzrośnie, możesz otworzyć kontrakt CFD na złoto i zarobić w sytuacji, gdy twoje przewidywania okażą się trafne.

Dla kogo są kontrakty CFD na ETF-y?

Jak widzisz, kontrakty CFD oraz jednostki uczestnictwa w funduszach ETF to instrumenty finansowe, które mają ze sobą wiele wspólnego. Faktycznie, i jedno, i drugie rozwiązanie to aktywo, którego wartość jest uzależniona od aktywa bazowego. Mogłoby się zatem wydawać, że nie ma większej różnicy, w co zainwestować: kontrakty CFD czy jednostki uczestnictwa w ETF.

Warto jednak pamiętać, że – w związku z regulacjami obowiązującymi na terenie państw europejskich – mogą być problemy z obrotem ETF-ami, które są notowane amerykańskim rynku papierów wartościowych. Taki stan rzeczy oznacza, że kontrakty CFD na ETF-y, których wartość bazuje na notowaniach jednostek uczestnictwa w funduszach, są rozwiązaniem pozwalających inwestować np. na rynku w USA. Trzeba pamiętać, że możliwości w tym w zakresie jest naprawdę wiele, ponieważ amerykańskie ETF to produkty inwestycyjne, których wartość może opierać się np. o:

 • notowania surowców;
 • indeksy giełdowe;
 • wskaźniki branżowe.

Kontrakty CFD na ETF-y a dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa to narzędzie, które można wykorzystać do zwiększenia potencjalnych zysków z tytułu handlu kontraktami CFD. Mechanizm ten pozwala dysponować większą sumą pieniędzy niż kwota, którą faktycznie dysponujesz jako inwestor. Decydując się na dźwignię, w praktyce pożyczasz pieniądze od swojego brokera.

Posłużymy się przykładem. Jeśli masz na koncie 1 000 złotych i korzystasz z dźwigni finansowej w proporcji 10:1, możesz handlować kontraktami o wartości aż 10 000 złotych (dziesięciokrotność posiadanych przez ciebie środków).

Wysokość dźwigni finansowej, z której możesz skorzystać, zależy od regulaminu przyjętego przez dany dom maklerski oraz przepisów, którym podlega jego działalność. W przypadku XTB najwyższy możliwy do uzyskania stopień dźwigni finansowej dla klientów indywidualnych wynosi aż 30:1, najniższy to z kolei 2:1.

Takie rozwiązanie oznacza, że jeśli trafnie dobierzesz inwestycje w kontrakty CFD na ETF-y, będziesz mógł liczyć na sowite zyski. Z drugiej jednak strony musisz pamiętać, że dźwignia to miecz obosieczny. Może ona działać na twoją korzyść lub przeciwko tobie.

Gdy ceny rosną (a Ty zakładasz wzrost wartości danego aktywa) dźwignia finansowa zwiększy Twoje zyski, wykorzystując efekt mnożnika. Jeśli jednak wbrew Twoim oczekiwaniom ceny zaczną spadać, dźwignia finansowa zwielokrotni straty. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć ryzyko związane z handlem z dźwignią przed zawarciem jakichkolwiek kontraktów CFD.

Jakie są warunki handlu kontraktami CFD na ETF?

Jeśli chodzi o kontrakty na ETF, trzeba pamiętać, że handel tymi instrumentami finansowymi jest obwarowany licznymi ograniczeniami. Przede wszystkim maksymalna dopuszczalna dźwignia finansowa na CFD wynosi 5:1. Takie rozwiązanie ma na celu sprawić, by w przypadku nietrafionej decyzji nie doszło do nadmiernych strat u inwestorów.

Oprócz tego trzeba mieć na uwadze opłaty i prowizje. Nie są one zbyt wysokie, czego przykładem jest oferta XTB (xtb.com) i podstawowa opłata transakcyjna, która w grudniu 2022 roku wynosiła 0,08% (nie mniej niż 8 dolarów amerykańskich)

Jakie jest ryzyko handlu kontraktami CFD na ETF?

Inwestycje w CFD na ETF mogą przynieść spore zyski, ale – podobnie jak ma to miejsce w przypadku każdego rodzaju instrumentu finansowego – należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zaangażowanego kapitału.

Jeśli weźmie się pod uwagę stopień ryzyka oraz zmienność, jaką charakteryzują się kontrakty CFD na ETF-y, można dojść do wniosku, że właściwszym słowem byłoby raczej określenie „spekulacja”.

Aby móc zwiększyć szanse na pomyślne inwestycje, należy rzetelnie przeanalizować obecną sytuację na rynku oraz prognozy ekonomistów.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.  Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Archiwum: styczeń 2023
CFD na etf