Instrumenty finansowe to nie tylko akcje czy obligacje. Wśród produktów inwestycyjnych można wyróżnić także kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe. Inwestowanie w tej formie ma wiele zalet, choć trzeba mieć świadomość, że wiąże się również z pewnym ryzykiem. Właśnie dlatego jeszcze przed przystąpieniem do zakupów i sprzedaży na giełdzie należy rzetelnie przeanalizować wszelkie „za” i „przeciw” związane z CFD na akcje, obligacje czy indeksy.

Czym są kontrakty CFD?

Kontrakt CFD (ang. Contract for Difference) to rodzaj instrumentu pochodnego, który pozwala inwestorom spekulować w zakresie zmian cen instrumentu bazowego, bez faktycznego jego posiadania.

Kontrakty CFD zostały pierwotnie zaprojektowane do celów zabezpieczających. Z biegiem lat stały się jednak jednym z najpopularniejszych rodzajów instrumentów finansowych do handlu spekulacyjnego. Ze względu na swoją popularność kontrakty CFD są obecnie oferowane przez platformy i czołowych brokerów.

W 2023 roku transakcje na kontrakty CFD są zawierane m.in. na terenie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Australii czy Singapuru.

W kontekście instrumentów CFD trzeba pamiętać m.in. o takich kwestiach jak:

 • spread, czyli różnica między kursem otwarcia a kursem zamknięcia danej pozycji inwestycyjnej;
 • dźwignia finansowa, tzn. zjawisko polegające na tym, że inwestor może dokonywać inwestycji na większą kwotę niż ta, którą aktualnie dysponuje. Takie rozwiązanie daje z jednej strony możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, z drugiej jednak może przynieść znacznie większe i dotkliwsze straty;
 • ryzyko braku płynności – w przypadku niektórych CFD płynność jest dość niska. W efekcie mogą pojawić się trudności, jeśli twój cel to szybka sprzedaż instrumentu.

Kontrakty CFD Forex, CFD na indeksy i nie tylko

Te popularne w ostatnich latach instrumenty finansowe inwestycyjne, jakimi są kontrakty CFD, to klasyczny przykład tzw. inwestycji pochodnych. Charakteryzują się tym, że ich wartość jest ściśle uzależniona od notowań aktywów bazowych. W zależności od rodzaju danego CFD mogą być to np. takie aktywa jak:

 • waluty obce;
 • towary/surowce (złoto, ropa naftowa itp.);
 • ceny akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych;
 • obligacje korporacyjne;
 • stopy procentowe;
 • indeksy giełdowe (np. CFD na amerykańskie akcje);
 • pozostałe, w tym np. CFD na ETF-y.
Zobacz także  CFD na amerykańskie akcje – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Zakup CFD nie oznacza zatem, że inwestor staje się właścicielem akcji przedsiębiorstwa czy jednostek uczestnictwa w funduszu. Nabywa jedynie taki instrument inwestycyjny, którego wartość jest uzależniona od danego aktywa.

To sprawia, że w wielu sytuacjach kontrakty CFD okazują się po prostu wygodnym rozwiązaniem. Jest tak choćby w przypadku CFD na indeksy giełdowe. Zamiast mozolnie analizować wszystkie spółki należące do danego indeksu (a podmiotów może być w jednym indeksie nawet kilkaset!) inwestor może założyć wzrost lub spadek wartości całego indeksu.

Jakie są korzyści inwestycyjne związane z handlem kontraktami CFD?

Kontrakty CFD to instrumenty finansowe, które w ostatnich latach cieszą się niemałym zainteresowaniem. Wynika to przede wszystkim z licznych korzyści, których można oczekiwać w efekcie kupna lub sprzedaży tego typu aktywów giełdowych.

Poniżej znajdziesz niektóre spośród wielu profitów związanych z handlem kontraktami CFD. Są to chociażby:

 • możliwość wykorzystania zjawiska dźwigni finansowej. Kontrakty CFD dają inwestorom dostęp do dużych kwot kapitału przy stosunkowo niewielkiej inwestycji. Wynika to z faktu, że aktywa te są przedmiotem obrotu z depozytem zabezpieczającym, co oznacza, że tylko niewielki procent całkowitej wartości musi zostać opłacony z góry;
 • możliwość uruchomienia pozycji długiej (long) lub krótkiej (short). W przypadku kontraktów CFD inwestorzy mogą zajmować i krótkie, i długie pozycje. Dzięki temu da się czerpać zyski zarówno z rosnących, jak i spadających rynków;
 • różnorodność. Kontrakty CFD są dostępne dla szerokiej gamy aktywów, w tym m.in. akcji, indeksów, towarów, surowców, walut, kryptowalut czy funduszy ETF. Dla inwestorów to w praktyce wiele okazji do znalezienia takich transakcji, które odpowiadają ich indywidualnym strategiom i apetytowi na ryzyko;
 • koszty. Opłaty transakcyjne podczas handlu kontraktami CFD na giełdzie są zazwyczaj niższe od tych, jakie trzeba ponieść w przypadku akcji. Wciąż trzeba mieć oczywiście na uwadze, że prowizje te mogą różnić się (czasem znacząco) u różnych brokerów;
 • dostęp do rynków przez 24 godziny na dobę. Wiele segmentów rynku finansowego funkcjonuje wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy (dotyczy to w szczególności handlu papierami wartościowymi spółek notowanych na giełdach). Sytuacja przedstawia się inaczej, jeśli chodzi o pozycje na CFD. Instrumenty CFD można kupować właściwie przez całą dobę.
Zobacz także  Kontrakty CFD na srebro

Jakie zagrożenia wiążą się z handlem kontraktami CFD? Ryzyko transakcji, zmienność kursu

Poniżej znajdziesz wybrane spośród wszystkich wad, które trzeba mieć na uwadze, jeśli chcemy handlować CFD:

 • zmienność (wahania) kursu. Bez wątpienia ryzyko znacznego wzrostu lub spadku ceny aktywów a w konsekwencji także obniżenia wartości indeksów jest jednym z najważniejszych aspektów, na które trzeba zwracać uwagę w ramach inwestycji w kontrakty CFD. Jako inwestor musisz być stale przygotowany na to, że wartości instrumentów CFD mogą przynieść znaczne zyski w krótkim czasie lub wręcz przeciwnie: spaść w ciągu jednego dnia o kilka lub nawet kilkanaście procent;
 • ryzyko niewypłacalności platformy tradingowej. Handlujący kontraktami CFD inwestorzy zawierają umowę z brokerem (traderem) lub platformą, za pośrednictwem której alokują posiadane przez siebie środki. Rozwiązanie to jest wygodne, ponieważ pozwala na inwestowanie bez konieczności wychodzenia z domu (wystarczy zalogować się na platformę internetową, by móc sfinalizować niezbędne transakcje). Trzeba jednak pamiętać również o drugiej stronie medalu. Gdy dany broker lub platforma popadnie w niewypłacalność, inwestorzy mogą nie odzyskać swoich pieniędzy. Aby zabezpieczyć się przed tym ryzykiem, upewnij się, że zawierasz umowę u renomowanego brokera, który podlega kontroli ze strony organów monitorujących tego rodzaju działalność (w Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego).

Inwestycje w instrumenty CFD a ryzyko

Właściwie z każdą formą inwestycji w instrumenty finansowe wiąże się ryzyko rynkowe. Kontrakty CFD, choć korzystanie z nich może dać wiele korzyści, nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem. Inwestycje w kontrakty na różnice kursowe wiążą się z ryzykiem utraty części lub w skrajnych wypadkach nawet całości zaangażowanego kapitału.

Istotą kontraktów CFD jest bowiem oparcie się na notowaniach innych aktywów, w tym np. akcji, indeksów giełdowych czy surowców (złoto itp.). Aktywa te są narażone na wahania. Może to wynikać z różnych zmiennych, do których zalicza się m.in. zawirowania w krajowej i światowej gospodarce, politykę gospodarczą poszczególnych rządów krajowych, a także zachowania i tendencje ze strony inwestorów.

Zobacz także  Ceny mieszkań – prognozy 2023 i trendy na 2023 rok według ekspertów

Jeśli chcesz w sposób odpowiedzialny handlować kontraktami CFD, musisz rzetelnie przeanalizować sytuację makroekonomiczną, a także – co jest równie istotne – wziąć pod uwagę własne możliwości, obawy i stosunek do ryzyka.

Co więcej, nie musisz ograniczać się do jednego działania, tzn. wyłącznie handlować CFD. Wręcz zalecane jest rozkładanie zasobów, czyli dywersyfikacja. Polega na podzieleniu posiadanych aktywów np. pod kątem związanego z nimi ryzyka oraz spodziewanej stopy zwrotu. Kontrakty CFD to aktywo, którego zakup bez wątpienia warto rozważyć, co nie zmienia jednak faktu, że raczej nie powinno być jedynym elementem w twoim portfelu inwestycyjnym.

Kontrakty, w tym np. CFD na złoto, CFD na srebro czy CFD na polskie akcje, można kupić na takich platformach jak np. XTB (xtb.com). Podmiot ten daje dostęp m.in. do przejrzystej platformy inwestycyjnej, gdzie możliwy jest także handel CFD. Kontrakty CFD to rozwiązanie, które może przynieść inwestorowi wiele korzyści. Trzeba jednak brać pod uwagę także ryzyko, które płynie choćby ze zmienności kursów i pewnej niestabilności rynku. W związku z tym konieczne jest, by być świadomym wszystkich cech opisywanego rozwiązania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.  Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Kontrakty CFD