Ile zarabiają lekarze poszczególnych specjalizacji w Polsce? Kim są lekarze rezydenci? Ile zarabia lekarz rezydent w Polsce? Czy warto zostać lekarzem i co trzeba zrobić? Dowiedz się z poniższego artykułu!

Wynagrodzenie lekarzy rezydentów jest określane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile zarabia lekarz rezydent w Polsce, trafiłeś w dobre miejsce. Sprawdź, jak wygląda praca lekarza rezydenta i jego miesięczne wynagrodzenie! Wszystkiego dowiesz się z naszej publikacji!

Kim jest lekarz rezydent?

Zanim dowiesz się, ile zarabia lekarz rezydent, przeczytaj kto to taki. Lekarz rezydent jest w Polsce lekarzem, który ma pełne prawo do wykonywania zawodu. Wykonuje swoją pracę w określonej dziedzinie medycyny. Zatrudniony jest na umowę o pracę, która jest zawarta z jednostką prowadzącą określoną specjalizację.

Wynagrodzenie rezydentów jest finansowane ze środków przeznaczonych na ten cel, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia, a także Fundusz Pracy. Rezydenci są osobami, które po ukończeniu studiów i rocznego stażu rozpoczęły specjalistyczne szkolenie, które trwa 5–6 lat.

Jak zostać lekarzem rezydentem?

Przede wszystkim należy ukończyć studia wyższe na kierunku lekarskim. Trwają one 6 lat i obejmuje coroczne, miesięczne i wakacyjne praktyki. Jeśli idziesz na studia po szkole średniej, jako absolwent będziesz mieć 25 lat. Otrzymujesz wtedy tytuł lekarza, jednak to nie jest jeszcze moment na rozpoczęcie pracy w zawodzie.

W tym celu musisz uzyskać pozytywny wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz skończyć trzynastomiesięczny staż podyplomowy. W tym okresie osoba otrzymuje ograniczone prawo wykonywania zawodu, które ogranicza się do pracy w szpitalu, gdzie stażysta jest zatrudniony. Jednakże musi zmagać się z licznymi ograniczeniami, przez co jego uprawnienia są niewiele większe niż studenta. 

Wybór specjalizacji

Następnym etapem jest wybór specjalizacji, w której trakcie stażysta staje się rezydentem. Prowadzi on kompletny proces diagnostyki, leczenia, a także przeprowadza zabiegi i dyżuruje. Po zakończeniu rezydentury lekarz otrzymuje specjalizację i pełne prawo do wykonywania zawodu.

Ile zarabia lekarz rezydent w 2023 roku? Jakie zarobki dla danych specjalizacji?

Chcesz wiedzieć, ile zarabia lekarz rezydent? Na zarobki lekarzy rezydentów składa się kilka czynników. To suma wynagrodzenia zasadniczego, czyli podstawy, a także wynagrodzenia za odbyte dyżury obowiązkowe w ramach konkretnej specjalizacji. Do tego każdy lekarz rezydent jest w stanie pracować w publicznej placówce służby zdrowia. Jedynym warunkiem jest posiadanie dwuletniego doświadczenia po zakończeniu szkolenia. W efekcie otrzymuje tzw. bon patriotyczny.

Jak ustalane jest zasadnicze wynagrodzenie lekarza rezydenta?

To, ile zarabia lekarz rezydent, jest ustalane na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790). Zasadnicze miesięczne wynagrodzenie netto w tym przypadku wynosi 5752 zł w pierwszych dwóch latach rezydentury. Po tym okresie wypłata wzrasta do poziomu 5862 zł. 

Jakich specjalizacji dotyczą średnie zarobki rezydentów?

Powyższe pensje obowiązują w przypadku rezydentury w konkretnych specjalizacjach. Należą do nich m.in.:

  • anestezjologia i intensywna terapia;
  • chirurgia;
  • geriatria;
  • hematologia;
  • kardiologia;
  • onkologia;
  • patomorfologia;
  • pediatria;
  • psychiatria;
  • stomatologia.

Wiesz już, ile zarabia lekarz rezydent w Polsce! Wynagrodzenie może być satysfakcjonujące, jednak ścieżka pracy lekarza jest długa i wymagająca. Z tego powodu pieniądze nie powinny być wyznacznikiem i celem samym w sobie. Jeśli chciałbyś zostać lekarzem, powinieneś być świadomy wszystkich wad i zalet związanych z tym zawodem.

Archiwum: styczeń 2023
ile zarabia lekarz rezydent