Biskup to urząd w nie tylko tytularny, ale wiążący się z obowiązkami. Ile zarabia biskup za swoją pracę na rzecz kościoła i wiernych?

Biskup sprawuje funkcję reprezentacyjną i nadzorującą w danej diecezji.Ile zarabia biskup za pełnienie swojej posługi? Ogólnym zadaniem biskupa jest opiekowanie się podlegającą mu diecezją. Na to składa się szeroki zakres zadań, a więc nadzór nad pracą księży w poszczególnych parafiach zgodnie z obowiązującymi zasadami, katechizacja, w tym tłumaczenie wiernym Pisma w listach i sprawdzanie prawidłowego przekazywania tej wiedzy przez parafie, reprezentowanie diecezji na synodach i podczas odwiedzin w diecezji oraz udzielanie bierzmowania i poświęcanie obiektów. Spis treści pokaż 1 Jak zostaje się biskupem? Nie każdy ma taką szansę 2 Biskupi w Polsce i na świecie 3 Ile zarabia biskup za swoją posługę? Jak zostaje się biskupem? Nie każdy ma taką szansę Żeby zostać biskupem, trzeba spełniać szereg warunków, zanim w ogóle zostanie zgłoszona jego kandydatura. Musi mieć: co najmniej 35 lat; minimum pięć lat posługi kapłańskiej; doktorat z teologii, Pisma Świętego lub prawa kanonicznego (w końcu jednym z zadań biskupa jest nauczanie); nieposzlakowaną opinię wśród wiernych (zostanie pasterzem ludu) i duchownych; silną wiarę, którą potrafi przekazywać innym. Między wyborem godnej osoby, nominacją a faktycznym objęciem urzędu jest długa droga pełna obrad. Przez większość czasu jej trwania kandydat nie wie o postępującym procesie. Biskupi w Polsce i na świecie W