CFD (na amerykańskie akcje i nie tylko) to coraz częściej wybierany produkt inwestycyjny. Stanowi sposób na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat kontraktów na różnicę kursową zorientowanych na amerykański rynek akcji!

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to najtrafniejszy sposób na zminimalizowanie ryzyka utraty kapitału oraz maksymalizację szansy na osiągnięcie zysków zarówno w długim, jak i krótkim horyzoncie czasowym. Ostatnio coraz popularniejszym wyborem wśród inwestorów są kontrakty na różnicę kursową wyeksponowane na rynek akcji amerykańskich. To ryzykowna, ale bardzo ciekawa i wygodna inwestycja, która nie wymaga sporego kapitału. Jednocześnie daje możliwość osiągnięcia dużych sukcesów w sytuacji zarówno spadków, jak i wzrostów kursowych. Jeśli do tej pory nie interesowałeś się tematyką CFD na amerykańskie akcje, to koniecznie przeczytaj nasz artykuł!

Czym charakteryzują się kontrakty CFD?

Mianem kontraktu CFD (ang. Contract for Difference) określa się kontrakt na różnicę cenową, czyli instrument pochodny, którego wartość opiera się na ruchach stawek aktywów, na jakie wyeksponowany został konkretny produkt inwestycyjny. Właściciel tego rodzaju produktu może zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach giełdowych. Warunkiem osiągnięcia zysku na ruchach cenowych jest zajęcie odpowiedniej pozycji – otwartej lub zamkniętej. Co do zasady, kontrakty nie mają z góry określonego terminu zapadalności, a o czasie ich trwania decyduje inwestor. Zwyczajowo przyjęło się, że kontrakty na różnicę cenową wygasają po roku, ale w praktyce inwestorzy utrzymują swoją pozycję zazwyczaj przez kilka tygodni.

Co ważne, posiadacz kontraktu CFD nie jest faktycznym właścicielem instrumentu bazowego, czyli w tym przypadku akcji amerykańskich. Inwestor jedynie dokonuje spekulacji na temat ich przyszłej wartości.

W instrumentach w typie CFD wykorzystuje się lewary, czyli działanie dźwigni finansowej. Za jej sprawą przeprowadzenie transakcji jest możliwe nawet pomimo że inwestujący dysponuje realnie jedynie ułamkiem pełnej jej wartości. Wysoka dźwignia umożliwia inwestorowi zawieranie transakcji o wartości nawet kilkadziesiąt razy przekraczającej wartość kwoty zdeponowanej. Warto jednak mieć na uwadze, że im wyższy współczynnik dźwigni, tym wyższe ryzyko transakcyjne. Kontrakty CFD dają możliwość osiągnięcia bardzo wysokich zysków, ale również ryzyko równie wysokich strat, dlatego korzystanie z nich wymaga dużej dozy świadomości i wiedzy na temat zasad rządzących rynkiem finansowym. 

Czym są kontrakty CFD na amerykańskie akcje?

W przypadku kontraktów na różnicę cenową na akcje, instrumentem bazowym są akcje spółek notowanych na giełdzie. Właściciel kontraktu nie jest właścicielem papierów wartościowych emitowanych przez konkretne spółki, a jedynie spekulantem na temat kierunku ich notowań. Kontrakty CFD na amerykańskie akcje to łatwy sposób na uzyskanie ekspozycji z dźwignią finansową na kurs akcji konkretnej spółki.

Czym są akcje giełdowe?

Akcje giełdowe to papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na giełdzie. Reprezentują one udziały akcjonariuszy w danej spółce akcyjnej. Za ich emisję odpowiadają spółki giełdowe lub publiczne. Co ważne, wycena spółki giełdowej jest jawna i zmienia się wraz z każdą dokonaną na giełdzie transakcją. Jawne muszą być również najważniejsze informacje finansowe o kondycji spółki i jej działalności.

Akcje amerykańskie

Jeśli mowa o akcjach amerykańskich, to trzema najpopularniejszymi rynkami, na których te są notowane są:

  1. New York Stock Exchange (NYSE) – Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych;
  2. National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) – giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych z filiami w Kanadzie, Chinach, Japonii oraz Dubaju;
  3. NYSE MKT – dawniej AMEX (American Stock Exchange), tutaj notowane są głównie spółki z segmentów: wydobywczego, przemysłu ciężkiego, finansowego.

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się instrumenty najbardziej im znane, czyli bazujące na amerykańskim indeksie S&P 500. Mało doświadczeni inwestorzy powinni najpierw spróbować swoich sił na kontach demo. Tam nabierają doświadczenia, operując na prawdziwych instrumentach, ale jednocześnie nie ryzykując utraty własnych środków finansowych. Gdy będzie się już miało doświadczenie, można przystąpić do rzeczywistych transakcji.

Dźwignia finansowa przy akcjach amerykańskich

Wiesz już, że kontrakty CFD na akcje amerykańskie są oparte na mechanizmie dźwigni finansowej. Najczęściej stosowanym jej wolumenem przez polskich brokerów jest współczynnik 1:5 (i niższe). Oznacza to, że inwestor musi posiadać co najmniej 20% wartości kontraktu własnego kapitału, który będzie stanowił depozyt zabezpieczający. Wysokość tej wartości uzależniona jest w głównej mierze od 3 podstawowych czynników:

  1. płynności waloru bazowego;
  2. amplitudy wahań kursu akcji bazowej dla kontraktu;
  3. wielkości rynku finansowego, na którym notowane są akcje stanowiące podstawę dla budowy kontraktu.

Na czym polega inwestowanie w CFD na amerykańskie akcje?

Kontrakty CFD na amerykańskie akcje należy rozpatrywać w kontekście swojego rodzaju zakładu pomiędzy dwoma stronami transakcji – brokerem, który tworzy kontrakt a inwestorem, który go nabywa. Zakład opiewa o wycenę produktu bazowego kontraktu w dniu zamknięcia pozycji. Postawić można na wzrost wartości lub jej spadek.

Kontrakty na różnice kursowe odzwierciedlają wysokość kursu akcji amerykańskich. Na platformie widać dwie ceny – niższą, po której można w danej chwili sprzedać kontrakt oraz wyższą, po której można je kupić. W czasie rzeczywistym nie można natomiast zobaczyć swojego zarobku lub poniesionej straty.

W ramach kontraktów CFD na akcje amerykańskie zarabiać można zarówno na spadkach, jak i wzrostach instrumentów bazowych. O zajęciu pozycji długiej mówi się w chwili dokonywania transakcji kupna, a o pozycji krótkiej – przy transakcji sprzedaży.

Czym jest depozyt zabezpieczający?

Depozyt zabezpieczający (margin) jest kwotą zablokowaną na rachunku inwestora przez czas otwarcia pozycji. Wysokość marginu uzależniona jest od zastosowanej dźwigni finansowej. Im ta jest wyższa, tym depozyt będzie niższy.

Kiedy można wypłacić środki ze zbycia kontraktów CFD na amerykańskie akcje?

Transakcje na kontraktach na ryzyko kursowe rozlicza się w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że zaraz po zamknięciu jednej pozycji można wypłacić swój zysk lub od razu otworzyć kolejną inwestycję. W przypadku wielu brokerów, na przykład na xtb.com, można otwierać bardzo niewielkie pozycje, nawet takie o równowartości jednej akcji. Na platformie XTB masz możliwość zapoznać się ze specyfiką danego rynku bez konieczności angażowania dużego kapitału, a co za tym idzie – bez ryzyka utraty sporych sum pieniędzy.

Jak można inwestować w amerykańskie akcje?

Aby móc otworzyć kontrakt CFD na amerykańskie akcje, należy posiadać konto w domu maklerskim lub u brokera Forex. Jednym z bardziej popularnych w Polsce jest XTB. Konto mogą założyć jedynie osoby pełnoletnie. Jego utworzenie jest proste i szybkie, ponieważ to procedura online. Nabycie kontraktu wymaga posiadania na koncie maklerskim odpowiedniej ilości środków, które uprzednio należy na nie wpłacić. Następnie wystawia się zlecenie zakupu i czeka na jego realizację. W podjęciu decyzji inwestycyjnej pomagają brokerzy i właściciele domów maklerskich poprzez umieszczanie na swoich portalach materiałów informacyjnych i bieżących wskaźników kursowych.

Jakie są zalety inwestowania w CFD na amerykańskie akcje?

Kontrakty CFD na amerykańskie akcje to atrakcyjny instrument inwestycyjny. W swojej konstrukcji wykorzystuje on dźwignię finansową, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie zadowalającego zysku w relatywnie krótkim czasie. CFD to produkt dobry dla inwestorów z niewielkim kapitałem. Kontrakty są łatwo dostępne, a w swoim portfelu mają je niemalże wszyscy polscy brokerzy. Można je nabyć na przykład za pośrednictwem www.xtb.com. Kontrakty CFD nie są objęte terminem wygaśnięcia, dzięki czemu inwestorzy nie ponoszą kosztów związanych z rolowaniem zajętej pozycji na kolejną serię. Są one także zwolnione z opłat skarbowych.

Jakie są wady inwestowania w CFD na amerykańskie akcje?

Należy pamiętać, że w momencie nabycia kontraktu nie stajesz się akcjonariuszem, czyli właścicielem akcji, ale jedynie spekulantem. Z tego względu cena kontraktów może się różnić od ceny instrumentów bazowych (zazwyczaj jest zdecydowanie niższa). Kontrakty oparte o różnice cenowe zorientowane na amerykańskie akcje bazują na mechanizmie dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się ze sporym ryzykiem inwestycyjnym, które będzie tym wyższe, im wyższy jest współczynnik zastosowanej dźwigni. Inwestorzy mogą więc w krótkim czasie sporo stracić. To produkty zorientowane na doświadczonych traderów lub tych dopiero stawiających pierwsze kroki w inwestowaniu, ale posiadających sporą wiedzę i wyczucie.

Czy inwestowanie w CFD na amerykańskie akcje jest trudne?

Inwestowanie w kontrakty CFD wszelkiego rodzaju uważa się za bardzo ryzykowne, ale również umożliwiające osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków w relatywnie krótkim czasie. Tego rodzaju transakcje wymagają od inwestora sporego doświadczenia oraz wyczucia. Najlepsi giełdowi gracze są w stanie wyczuć tendencje spadkowe i wzrostowe aktywów, a także wiedzą, kiedy wycofać się z rynku, aby zminimalizować straty. Nie ulega wątpliwości, że handlowanie kontraktami na różnicę cenową może być poważnym wyzwaniem dla początkujących traderów. Zanim więc zdecydujesz się na taki zakup, dokładnie przeanalizuj koszty transakcyjne, szanse na powodzenie, a także wysokość wnoszonych depozytów oraz stosunek ryzyka inwestycyjnego do zastosowanej dźwigni. W decyzji w kwestii wyboru odpowiedniego produktu mogą pomóc informacje umieszczane przez brokerów na ich stronach internetowych. Informują bowiem o odsetku rachunków detalicznych ponoszących stratę w obszarze konkretnych kontraktów CFD.

Inwestowanie w CFD na amerykańskie akcje to niewątpliwie ciekawa alternatywa dla standardowych inwestycji, która daje możliwość szybkiego osiągnięcia sporych zysków. Tego rodzaju transakcje wymagają jednak doświadczenia i wyczucia rynku. CFD na amerykańskie akcje powinny być traktowane przez inwestorów jako sposób na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.  Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Archiwum: styczeń 2023
CFD na amerykańskie spółki