Aktualności

Górnictwo otrzyma ponad 6 mld zł wsparcia finansowego od państwa

Górnictwo otrzyma w tym roku wsparcie finansowe od państwa w wysokości 6,09 mld zł – podano w projekcie rozporządzenia, które jest aktem wykonawczym do ustawy zakładającej wsparcie górnictwa.

Górnictwo może otrzymać niemal 29 mld zł do 2031 roku

Nowy system wsparcia został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 26 maja 2021 r, w celu prenotyfikacji. Beneficjentami systemu wsparcia będą Polska Grupa Górnicza S.A., Tauron Wydobycie S.A. i Węglokoks Kraj sp. z o.o. W dniu 2 grudnia 2021 r. zostały zakończone rozmowy dotyczące prenotyfikacji. Obecnie przygotowywany jest wniosek notyfikacyjny do KE, którego przekazanie planuje się w styczniu 2022 r.

– czytamy.

Nowy system wsparcia publicznego dla spółek sektora węgla kamiennego, którego celem ma być zapewnienie stabilności funkcjonowania do momentu jego zamknięcia, oznaczać będzie wydatki dla budżetu państwa w maksymalnej kwocie 28,82 mld zł w latach 2022-2031.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz