Aktualności

Konfederacja Lewiatan prognozuje 2022 rok – mniejsze bezrobocie i dalszy wzrost wynagrodzeń

Konfederacja Lewiatan spodziewa się w przyszłym roku dalszego spadku bezrobocia oraz wzrostu wynagrodzeń, którego dynamika będzie jednak wolniejsza niż w 2021 r. Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspertki ds. rynku pracy, bezrobocie na koniec 2022 r. znajdzie się na poziomie 5-5,1%.

Konfederacja Lewiatan: dynamika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 7% w skali roku

Nadal obserwujemy duże różnice, jeśli chodzi o wysokość bezrobocia, szczególnie na poziomie powiatów, choć analiza danych z ubiegłych miesięcy pokazuje, że sytuacja szybciej poprawia się w tych regionach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa. Przyszły rok może przynieść zmniejszenie różnic regionalnych mierzonych odsetkiem osób poszukujących pracy, choć oczywiście sytuacja na obszarach dotkniętych problemami strukturalnymi nie zmieni się bez interwencji zewnętrznej

– mówi Fedorczuk, która prognozuje kolejne podwyżki płac, lecz nie tak dynamiczne jak miało to miejsce w mijającym roku:

W 2022 roku możemy spodziewać się nasilenia oczekiwania podwyżek z uwagi na rosnące ceny paliw i energii. Wydaje się, że będziemy mieli dalej do czynienia ze wzrostem wynagrodzeń, ale już nie tak silnym jak w mijającym roku, choć zróżnicowanym w zależności od branży. Dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw może sięgnąć w skali roku 7%

– dodaje ekspertka.

Konfederacja Lewiatan: pozostanie na rynku pracy lepszą alternatywą niż przejście na emeryturę

Fedorczuk zastanawia się także nad strategią firm wobec osób z wysokimi zarobkami, które w przyszłym roku otrzymają mniejsze kwoty netto w związku ze zmianami podatkowymi Polskiego Ładu:

Czy będą próbowały im rekompensować utracone dochody czy też dominująca będzie narracja, że jest to zmiana niezależna od danego podmiotu i jako taka nie powinna być pokryta środkami danej firmy?

– pyta się specjalistka.

Ekspertka zwraca też uwagę na starsze osoby, które niekoniecznie przejdą na emeryturę i będą chciały pozostać na rynku pracy. Motywację dla takich osób ma stanowić duża liczba miejsc pracy, co zwiększa szansę na satysfakcjonującą pensję. Uwzględniając przy tym spadek wartości uzyskiwanych świadczeń społecznych, taka opcja może być jeszcze bardziej zachęcającą alternatywą:

Łatwość znalezienia zatrudnienia wynikająca z dużego popytu na pracę może być również czynnikiem zachęcającym do aktywności zawodowej. Niemniej jednak należy zauważyć, że medialne doniesienia o rozprzestrzenianiu się nowych wariantów Covid-19 oraz ryzyku związanym z zachorowaniem dla części pracowników będą stanowić wystarczający powód, o ile mają taką możliwość, do ograniczenia aktywności wymagającej kontaktów społecznych. To może wpływać na decyzje dotyczące kontynuowania pracy lub jej poszukiwania, szczególnie jeśli nie ma możliwości organizacyjnych, aby wykonywać ją zdalnie

– wyjaśnia.

Konfederacja Lewiatan: nie spodziewajmy się masowych powrotów z emigracji

Innym istotnym czynnikiem – o czym mówi Fedorczuk – wpływającym na więcej miejsc pracy jest demografia. W ciągu minionych 20 lat liczba osób w wieku produkcyjnym spadła o niemal 1,5 mln. Mimo coraz lepszych warunków finansowych ekspertka nie spodziewa się licznych powrotów z emigracji:

Mimo rosnących płac w Polsce, dla wielu obywateli decyzja o zmianie kraju zamieszkania jest bardziej złożona niż tylko rachunek dotyczący wysokości wynagrodzenia. Nawet jeśli jakaś część Polaków powróci do kraju, nie zmieni to w istotny sposób sytuacji na rynku pracy

– tłumaczy.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: