Nowe obostrzenia. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w związku z restrykcjami, które zaczęły obowiązywać 15 grudnia br. Kwota zapomogi wynosi niemal 70 mln zł i jest przeznaczona dla firm objętych dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa. Wszystko to dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów, które w środę 22 grudnia zostały wcielone w życie.

Nowe obostrzenia. Przedsiębiorcy z jakich branż mogą liczyć na pomoc

Stosowne regulacje uwzględniają pomoc dla następujących podmiotów gospodarczych: dyskoteki serwujące głównie napoje, działalność pokojów zagadek, domy strachu, punkty z miejscem do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni i pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Nowe obostrzenia. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o prawie 70 mln zł

Z rządowej pomocy można skorzystać na trzy sposoby. Pierwszy przewiduje wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalna wartość tego świadczenia wynosi 14,30 mln zł. Ponadto rozporządzenie zakłada zwolnienie z należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 15,99 mln zł. Inni przedsiębiorcy mogą liczyć na dotację o maksymalnej wartości 39,07 mln zł, która może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączna wartość rządowej pomocy wyceniana jest na 69,36 mln zł.

Nowe obostrzenia. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na początku 2022 roku

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS zaczną obowiązywać 17 stycznia 2022 r. To właśnie od tego dnia firmy mogą składać odpowiednie wnioski, które będą rozpatrywane do 28 lutego 2022 r. (w przypadku postojówek nie ma końcowego terminu). Jeśli chodzi o dotacje to stosowne pisma można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r. Jakie warunki trzeba jednak spełnić aby móc ubiegać się o wsparcie?

Warunkiem uzyskania świadczeń jest wykazanie, że przychód przedsiębiorcy w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. albo we wrześniu 2020 r.

– czytamy.

Źródło: PAP

Zobacz także  IV Forum Wizja Rozwoju. W czwartek rozpoczyna się kolejna edycja
Nowe obostrzenia. Przedsiębiorcy