Aktualności

KUKE: liczba upadłości firm w ciągu roku spadła o ponad 25%

KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) podała, że w październiku br. w Polsce 27 firm ogłosiło upadłość, co stanowi spadek o 12,9% w skali miesiąca oraz 25,6% w ujęciu rocznym. W raporcie przedstawiono również inne dane. Przykładowo liczba restrukturyzacji wyniosła 136, co oznacza spadek o 9,9 m/m i wzrost o 24,8 r/r, liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) zatrzymała się na 161 przypadkach, czyli mniej o 9,5% niż miało to miejsce we wrześniu oraz o 14,2% więcej niż w październiku 2020 r. z kolei suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się do 2 122 – tj. o 20 przypadków więcej (1%) niż miesiąc wcześniej.

KUKE: liczba upadłości firm spadła. Jest lepiej niż przed rokiem

Wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski omówił szczegóły październikowego raportu:

Październik przyniósł kolejny spadek nie tylko liczby upadłości, ale także ogłoszeń firm o rozpoczęciu procesów restrukturyzacyjnych, przy czym zdecydowana większość z nich następowała w ramach procedury uproszczonej (ponad 85%). Wskaźniki upadłości i restrukturyzacji dla poszczególnych sektorów, obliczane przez KUKE i PFR na podstawie danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cały czas wykazują nieznaczne wahania. W porównaniu z wrześniem wyraźnie mniej było bankructw w przemyśle (-5) i usługach (-4), przybyło ich za to w handlu (+4). Coraz mniejsza jest dynamika sumy niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy – w październiku wzrost wyniósł tylko 1%, podczas gdy jeszcze w połowie roku oscylował wokół 10%

– powiedział Ślagórski.

KUKE: liczba upadłości firm spadła. Sytuacja w poszczególnych sektorach

KUKE i PFR sporządził indeksy upadłości oraz restrukturyzacji w październiku 2021 r. z wyszczególnieniem sektorów. Poniższe liczby przedstawiają sytuację w danej branży w ujęciu miesięcznym oraz rocznym.

  • Przemysł

Indeks upadłości: – 0,1% m/m oraz – 0,25% r/r
Rozpoczęte restrukturyzacje: + 0,03 m/m oraz + 0,4 r/r

Budownictwo

Indeks upadłości: + 0,08% m/m oraz – 0,19% r/r
Rozpoczęte restrukturyzacje: + 0,03% m/m oraz + 0,64% r/r

  • Handel

Indeks upadłości: – 0,01% m/m oraz – 0,04% r/r
Rozpoczęte restrukturyzacje: 0,00% m/m oraz + 0,21% r/r

  • Transport i logistyka

Indeks upadłości: + 0,07% m/m oraz – 0,29% r/r
Rozpoczęte restrukturyzacje: – 0,2% m/m oraz + 0,35% r/r

  • Usługi

Indeks upadłości: – 0,04% m/m oraz – 0,01 r/r
Rozpoczęte restrukturyzacje: – 0,02% m/m oraz + 0,99% r/r

KUKE ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

Źródło: ISBnews

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: