Aktualności

GUS: przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2020 r. wzrosło i przekroczyło 5 tys. zł brutto

GUS. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2020 roku wyniosło 5226 złotych brutto, czyli 3773 zł netto przy zatrudnieniu na umowę o pracę. To wzrost o 6,2% (307,83 zł) w porównaniu z 2019 r. Jak wynika ze statystyk najmniej zarabiały osoby z sektora hotelarsko-gastronomicznej. Na przeciwnym biegunie są pracownicy z branży informatycznej.

GUS. Przeciętne wynagrodzenie w 2020 r. – w jakich branżach płacono najwięcej

Średnie wynagrodzenie jest obliczane na podstawie danych ze wszystkich branż i sektorów. Główny Urząd Statystyczny wskazuje jednak, że w zależności od wykonywanej pracy, pensje mogą mocno od siebie się różnić. Przykładowo na najwyższą płacę mogli liczyć pracownicy z sekcji informacja i komunikacja, gdzie pensja wyniosła średnio 9053,21 zł brutto (6473 zł netto). To aż o 73% więcej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce. Średnie wynagrodzenie na poziomie powyżej 8 tys. zł brutto odnotowano jeszcze w trzech sektorach: górnictwo i wydobywanie, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Na drugim krańcu natomiast znajdują się pracownicy zatrudnieni w sektorze hotelarsko-gastronomicznej. Średnia miesięczna pensja brutto wyniosła tam 3324,35 zł (2431 zł netto). To mniej o 36,4% od przeciętnego średniego wynagrodzenia brutto w Polsce.

GUS. Przeciętne wynagrodzenie w 2020 r. – liczba pracowników spada

Niepokojący trend panuje w kwestii liczby Polaków pracujących w gospodarce narodowej. Tutaj mamy do czynienia ze spadkiem o 0,6%. Posiłkując się danymi z 31 grudnia ur. w naszym kraju pracowało 16 mln osób. GUS zwraca uwagę również na mniejszą liczbę pracowników praktycznie w każdym analizowanym segmencie. Największy spadek zaobserwowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Tam liczba pracujących spadła o 5,6%, natomiast samo zatrudnienie o 6,1%. Rezultat ten ma niewątpliwie ścisły związek z lockdownem panującym przez większość 2020 r. Podobny problem jest w sekcji „działalność finansowa i ubezpieczeniowa” gdzie liczba pracujących zmniejszyła się o 4,9%. O blisko 6% zmalało z kolei przeciętne zatrudnienie w sekcji administrowanie i działalność wspierająca. Nie w każdym segmencie jednak panuje taka tendencja:

Względem ostatniego dnia 2019 roku liczba pracujących wzrosła w pięciu sekcjach, największy wzrost liczby pracujących miał miejsce w sekcji informacja i komunikacja (o 3,2%). W ostatnim dniu 2020 roku największą liczbę pracujących skupiało nadal przetwórstwo przemysłowe. Pracujący w tej sekcji stanowili 17,5% ogółu pracujących w gospodarce narodowej

– czytamy w raporcie.

GUS. Przeciętne wynagrodzenie w 2020 r. – co to jest „zatrudnienie w gospodarce narodowej”?

Raport autorstwa GUS podkreśla, że powyższe dane dotyczą tzw. zatrudnienia w gospodarce narodowej. Co to jednak oznacza? Przez to pojęcie rozumiemy wszystkich pracowników zatrudnionych na etacie. Nie są za to uwzględniani w nim pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Dane te natomiast uwzględniają średnie i duże przedsiębiorstwa (czyli zatrudniające powyżej 9. osób), jak i małe i mikrofirmy (zatrudniające do 9. pracowników). W statystyce GUS mieszczą się również przedsiębiorstwa finansowe oraz niefinansowe, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, fundacje, stowarzyszenia, czy tzw. budżetówka, samorządy, a nawet partie polityczne.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz