Aktualności

PIP w 2022 roku zrealizuje kontrolę 52 tys. przedsiębiorstw

Państwowa Inspekcja Pracy dokona w 2022 roku kontroli 52 tys. podmiotów. Organ zweryfikuje przede wszystkim takie aspekty jak: wypłaty wynagrodzeń, przestrzeganie regulacji dotyczących czasu pracy, przepisów sanitarnych czy dostosowania zakładów pracy do obowiązujących przepisów prawnych. PIP chce sprawdzić jak przedsiębiorstwa respektują rozporządzenia w kontekście ochrony praw pracowniczych i wypełniania obowiązków płynących ze stosunku pracy, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz legalności zatrudnienia.

PIP ustaliło już priorytety

Aktualnie plan zadań kontrolnych i prewencyjno-promocyjnych realizowanych przez PIP zarówno w 2022 r., jak i w latach 2022-2024 jest w fazie przygotowania. Dokument zanim zostanie uznany oficjalnie dla wszystkich Okręgowych Inspektoratów Pracy, musi zostać przyjęty najpierw przez Radę Ochrony Pracy i Komisję do Spraw Kontroli Państwowej. Pomimo, że pismo nie zostało jeszcze zaakceptowane, to wiadomo w jakich obszarach głównie będzie działać organ:

Bazując na wieloletnich doświadczeniach kontrolnych oraz wnioskach płynących z realizacji zadań ustawowych, wsłuchując się w głos strony społecznej – związków zawodowych i przedstawicieli związków pracodawców – oraz uwzględniając oczekiwania poszczególnych resortów, praktycznie ukończony jest zakres merytoryczny zadań, które zamierzamy zrealizować we wskazanym okresie, w tym w 2022 roku

– informuje rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy Juliusz Głuski.

PIP skupi się na najbardziej niebezpiecznych profesjach

W trzech głównych obszarach kompetencyjnych – ochronie praw pracowniczych i wypełniania obowiązków płynących ze stosunku pracy, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz legalności zatrudnienia – Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić w przyszłym roku 52 tys. kontroli. Organ niewątpliwie skoncentruje się na zawodach, gdzie panuje duża liczba zagrożeń: energetyka, górnictwo, budownictwo, rolnictwo i leśnictwo oraz gospodarka komunalna.

Źródło: Pulshr.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: