Aktualności

PPK. Od 18 listopada do końca roku niemal 650 tys. firm otrzyma wezwania w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od 18 listopada do 31 grudnia br. firmy, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), ale do tej pory tego nie zrobiły, będą otrzymywać stosowne wezwania od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). W sumie takie pisma otrzyma prawie 650 tys. przedsiębiorstw.

PPK: kto otrzyma wezwanie

Wezwanie otrzymają ci pracodawcy, którzy mimo deklaracji o wspomnianych składkach za osoby zatrudnione, nadal nie widnieją w ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR. W dedykowanym piśmie będzie zawarta prośba o wyjaśnienie tej sytuacji. Dokument może zostać wysłany w jednej z dwóch form. Pierwsza, to droga elektroniczna, gdzie w treści będzie widoczny odnośnik umożliwiający przejście do odpowiedniego formularza. Wypełniając go, pracodawca ma możliwość poinformowania PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie braku tej umowy. Wszystko to znajdziemy w profilu informacyjnym ZUS (PUE). Jeśli dany podmiot nie posiada PUE, wówczas wezwanie zostanie przesłane pocztą.

PPK: jakie podmioty są zwolnione z obowiązku

Pracownicze Plany Kapitałowe nie obowiązują jedynie trzy poniższe grupy:

  • mikroprzedsiębiorcy, ale wyłącznie wówczas, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
  • osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną – w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą;
  • podmioty, które – w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK – prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia.

Warto zaznaczyć, że jeśli dany podmiot zalicza się do któregoś z powyższych przypadków, wówczas i tak zobowiązany jest do poinformowania PFR o przyczynie braku umowy.

PPK: jak zawrzeć umowę

Jeżeli pracodawca nie jest zwolniony z PPK, powinien jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub wybrać instytucję finansową, z którą chce zawrzeć tę umowę. Wszystkie instytucje finansowe, zarządzające rachunkami PPK oraz ich oferty można znaleźć na oficjalnym portalu programu – www.mojeppk.pl. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK pracodawca ma 30 dni od otrzymania wezwania. Po wyborze instytucji finansowej i podpisaniu umowy o zarządzanie PPK, pracodawca powinien poinformować o tym PFR poprzez otrzymany formularz. Cały proces ułatwi witryna www.mojeppk.pl/wezwania, gdzie w szczegółowy i przystępny sposób jest opisany krok po kroku jak wykonać ten proceder.

PFR Portal PPK daje pracodawcom także możliwość uczestniczenia w darmowych szkoleniach online prowadzonych przez doświadczonych ekspertów, którym będzie można zadawać pytania. Dodatkowo dostępne będą również webinaria. Te, cyklicznie, będą odbywać się od 24 listopada, w każdą środę o godz. 12.00.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: