Czternastki już w piątek (tj. 29 października) dotrą na konta pierwszych emerytów. Pełna kwota w wysokości 1250,88 zł brutto otrzymają ci emeryci i renciści, których świadczenie podstawowe wynosi poniżej 2,9 tys. brutto. Dla pozostałych seniorów danina zostanie pomniejszona na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Czternasta emerytura: komu się należy

Czternastka przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń będzie zawieszone. Pełna kwota daniny jest przeznaczona dla seniorów, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku jeśli ktoś ma wyższe świadczenie, wówczas obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Na czym polega ta reguła? Przykładowo jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, wówczas czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł (1250,88 – 100 zł = 1150,88 zł).

Czternastki teraz, w kwietniu była trzynastka

Obliczono, że czternastą emeryturę otrzyma w sumie ok. 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać ok. 7,9 mln świadczeniobiorców. To kolejne dodatkowe świadczenie, którzy otrzymają seniorzy, ponieważ w kwietniu wypłacane były tzw. trzynastki w kwocie 1250,88 zł brutto. Trzynasta emerytura przysługiwała w pełnej wysokości, bez względu na wysokość renty lub emerytury.

Źródło: PAP

Zobacz także  Polski Ład: kolejne luki w przepisach w programie PiS. Chodzi o składkę zdrowotną dla liniowców
Czternastki