Podwyżki dla urzędników nie będą wysokie. W przyszłym roku cała budżetówka ma otrzymać ok. 12 proc. podwyżki. Wszystko między innymi dzięki odmrożeniu 3 proc. funduszu nagród oraz wzrostowi środków na wynagrodzenia o 8 procent – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Nie całość funduszu zostanie przeznaczona na podwyżki dla urzędników. Część pieniędzy ma trafić na zwiększenie liczby mundurowych. Przez to ostatecznie do urzędów ma trafić mniej więcej 4,4 proc. dodatkowych funduszy.

Podwyżki dla urzędników. Tylko 200 najlepszych może liczyć na awans

Jak czytamy, informacje te pochodzą od przedstawicieli resortu finansów. Ostatecznie ma się zmienić niewiele, nawet kwota bazowa. Przez to tylko niektórzy mogą liczyć większe wynagrodzenia. To samo dotyczy awansów.

Według sondy przeprowadzonej przez związkowców, urzędnicy są z tego powodu bardzo niezadowoleni i istnieje pewne ryzyko, że przerodzi się ono w protesty. Wszystko to ma również związek z ogłoszonymi przez rząd zmianami, wedle których awans w hierarchii urzędniczej ma dotyczyć tylko 200 osób najlepiej zdających egzamin na urzędnika mianowanego.

Dodatek miesięczny ma być na poziomie od ok. 1000 złotych miesięcznie. To trzykrotnie niższy limit niż w ubiegłym roku. Sprawę pogarsza fakt, że już drugi rok z rzędu egzaminy odwołano pod pretekstem pandemii.

Podwyżki dla urzędników. Związkowcy mają dość

Niezadowolenie z polityki rządu w stosunku do urzędników wyrażają związkowcy. Członkowie Solidarności przeprowadzili rozeznanie w nastrojach, które dowiodło że urzędnicy nie są wcale zadowoleni z „sukcesu”, jaki w Warszawie ogłosił Piotr Duda. Większość ankietowanych chce też wprowadzenia pewnych form sprzeciwu.

Mówi się między innymi o pikietach przed urzędami lub „skrupulatnym wykonywaniu swoich czynności”. Szef NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim Robert Barabasz przyznaje, że dalej zwalniać się będą kolejni pracownicy, którzy widzą, że nie mają tu szansy na wzrost płacy oraz awans.

Zobacz także  GUS: Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło do 5843,75 zł brutto

Za: praca.gazetaprawna.pl

podwyżki dla urzędników