Aktualności

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło do 5843,75 zł brutto

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce w sierpniu 2021 r. wzrosło o 9,5% niż w analogicznym okresie 2020 r. i wyniosło 5843,75 zł brutto. Z kolei średnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9% rok do roku i wyniosło 6352,0 tys.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie minimalnie spadło w porównaniu z lipcem 2021

O ile widoczny jest wyraźny wzrost wynagrodzenia rok do roku, o tyle w porównaniu z lipcem br. nastąpił minimalny spadek o 0,1%. Uwzględniając te dwa miesiące z 2020 r. wówczas także zanotowano zmniejszenie płac, ale o 0,8%. W zestawieniu sierpień 2020 – sierpień 2021 przeciętna pensja wzrosła o 9,5%.

W kwestii średniego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. także nastąpił nieznaczny spadek na poziomie 0,2% w porównaniu z lipcem 2021 r. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in.: zakończenie i nie przedłużanie umów terminowych, sezonowość zatrudnienia czy pobierane przez pracowników zasiłki chorobowe.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło, duże różnice w skali zatrudnienia w poszczególnych segmentach

Wzrost wynagrodzeń przyspieszył z 8,7% do 9,5% r/r, tj. powyżej rynkowych prognoz. Z lipcowych danych przedstawionych przez GUS pensje najszybciej rosną w sektorze turystycznym, gastronomii oraz pozostałych usługach (np. usługi fryzjerskie i salonów piękności) – tj. branżach najciężej doświadczonych przez pandemię. Prognozuje się jednak, że dynamika wynagrodzeń ulegnie zmianie do 7% co ma nastąpić na początku 2022 r. Decyzja rządu o podwyżce minimalnego wynagrodzenia do 3010 brutto będzie miała niewielki wpływ na wzrost średniej płac.

Jeśli chodzi o dynamikę zatrudnienia, ta obniżyła się w sierpniu z 1,8 proc. do 0,9 proc. r/r – poniżej rynkowych prognoz (1,1%). To przekłada się na likwidację 10 tys. etatów względem lipca. Warto podkreślić duże różnice pomiędzy sektorami. Przykładowo w branży usługowej nie brakuje ofert pracy, podczas gdy w segmencie przemysłowym, budowlanym czy transportowym mamy do czynienia z niższym zatrudnieniem.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: