Główny Urząd Statystyczny na zapytanie senatora Krzysztofa Brejzy opublikował dane, z których wynika, że w Polsce rośnie odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Wskaźnik za 2020 r. sięga nawet 5,9% jeśli uwzględnimy dzieci i młodzież do 17. r.ż. Statystyki obejmują lata 2016-2020. Senator za taki stan rzeczy obwinia Prawo i Sprawiedliwość.

GUS: Ogólne ubóstwo wzrosło z 4,2 do 5,2%

„Jest źle. Ogromnie wzrosła liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie. Z odp. GUS wynika, że skrajne ubóstwo ogółem wzrosło z 4,2 do 5,2% (2019-2020). Największy wzrost skrajnego ubóstwa, aż o 1,4, wystąpił wśród dzieci. Z 4,5 na 5,4%. Seniorzy z 3,8 na 4,4%” – napisał na swoim Twitterze senator Krzysztof Brejza.

Jak widać w powyższej tabeli uwzględniającą lata 2016-2020 widzimy wzrost ubóstwa nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również seniorów powyżej 60. i 65 r.ż. Ogółem rodzin w Polsce żyjących w skrajnej nędzy przybyło z 4,9% w 2016 r. do 5,2% w 2020 r. Brejza obarcza winą PiS komentując powyższe statystyki w następujący sposób:

„Koszmarne zarządzanie ekonomiczne sprawdzało się krótkoterminowo, ale długoterminowo rządy PiS owocują inflacją, drożyzną i skokiem skrajnego ubóstwa”.

GUS opublikował statystyki posiłkując się informacjami od IPiSS

GUS wyjaśnił, że przygotowując dane opierał się na wyznaczonej przez IPiSS (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) granicy skrajnego ubóstwa, które stanowi minimum egzystencji. Termin ten, znany też jako minimum biologiczne wyznacza poziom zaspokajania potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka i rodziny. W koszyku tym uwzględnia się wydatki na towary i usługi umożliwiające jedynie tzw. przeżycie. Takie grupy potrzeb, jak: rekreacja, transport i łączność czy uczestnictwo w kulturze, nie są uwzględniane w tej kategorii. W konsekwencji minimum egzystencji uznaje się za dolną granicę obszaru ubóstwa – wynika z definicji przyjętej przez IPiSS.

Zobacz także  Do 19 sierpnia br. można ubiegać się o środki z programu Modernizacja gospodarstw rolnych
Główny Urząd Statystyczny