Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 września 2021 r. emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a nadal pracują muszą przestrzegać ustalonych limitów wynagrodzeń. Miesięczna pensja nie może przekroczyć 3853,20 zł brutto. W innym wypadku takie osoby nie będą mogły pobierać świadczenia w całości.

ZUS: Emeryci i renciści z limitami

ZUS co kwartał ogłasza limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Ustala się je na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS. Obecne stawki obowiązują od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Aktualnie limit wynosi 3853,20 zł brutto, czyli 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przekroczenie tej sumy skutkuje pomniejszoną kwotą świadczenia, natomiast w sytuacji jeśli kwota wynosi 130% następuje zawieszenie emerytury lub renty.

ZUS przewiduje wyjątki

ZUS zaznacza jednak, że limity przychodów nie obowiązują osób, które przekroczyły wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł brutto. Bez ograniczeń mogą zarabiać również osoby pobierające: emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, rentę inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową czy rentę rodzinną po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – też może zarabiać bez ograniczeń.

Zobacz także  Konfederacja Lewiatan prognozuje 2022 rok – mniejsze bezrobocie i dalszy wzrost wynagrodzeń
ZUS: Emeryci i renciści