Aktualności

20 tys. zł dla przedsiębiorców, którzy wspierają swoich pracowników. Rozpoczął się konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”

Do 21 września można składać wnioski do konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Udział mogą wziąć m.in. firmy, które zatrudniają od 50 do 250 pracowników, jak również te przedsiębiorstwa działające na rynku krócej niż trzy lata.

Do 21 września można składać wnioski do pilotażowego konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”, którego start ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na wyróżniających się przedsiębiorców czekają nagrody pieniężne od 10 do 20 tys. zł. Przedsięwzięcie jest finansowane przez Program Inteligentny Rozwój, zaś celem projektu jest popularyzacja idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w polskich firmach.

Kto może zostać laureatem

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający w którymś z dwóch typów projektów: w programie rozwoju inicjatyw pracowniczych lub rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych. Uwzględnione zostaną także takie czynniki jak: liczba pracowników w firmie oraz staż na rynku.

Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych :

  • dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników;
  • dla przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 250 pracowników;
  • dla przedsiębiorców zatrudniających od 250 pracowników.

Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych:

  • dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata (start-upów);
  • dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata.

Kryteria oraz nagrody

Jury konkursu pod uwagę weźmie takie kryteria jak m.in.: zakres wdrożenia programu, jego kompleksowość, efekty w zakresie aktywizacji pracowników oraz wdrożenia zgłoszonych pomysłów a także korzyści dla całego przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o rozwiązania ICT ocenianie będą szczególnie takie czynniki jak: nowe cechy i funkcjonalności, kompleksowość i kompatybilność rozwiązania, jego potencjał rozwojowy oraz skala wdrożenia rozwiązania.

Na laureatów czeka 5 głównych nagród o wartości 20 tys. zł każda oraz 45 gratyfikacji, każde w kwocie 10 tys. zł. Dodatkowo wyróżnione przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie promocyjne w postaci:

  • informacji o laureatach na stronie PARP;
  • opisania wybranych dobrych praktyk w publikacji PARP;
  • uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez PARP w celu prezentacji dobrych praktyk.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: