W czwartek 29 lipca firma doradcza Deloitte przedstawiła wyniki badań. Z opublikowanych danych możemy przeczytać, że 34% ankietowanych jest przekonanych o tym, że skutki pandemii Covid-19 będą odczuwalne przez przedsiębiorstwa jeszcze przez rok. 1/4 respondentów ma jeszcze mniej optymistyczny scenariusz podając nawet trzyletni okres.

Deloitte zorganizowała ankietę „Globalne perspektywy dla firm prywatnych pt. Kryzys katalizatorem zmian: przyspieszenie transformacji”. Rezultaty badań firma przedstawiła w informacji prasowej:

„Wpływ COVID-19 na popyt na produkty i usługi jest na szczycie listy zagrożeń dla rozwoju firmy. 34% respondentów uważa, że będzie odczuwalny przez najbliższe 12 miesięcy, a nieco ponad jedna czwarta – przez 3 lata. 33% badanych jest zdania, że przez najbliższy rok firmy będą odczuwały wpływ COVID-19 na łańcuch dostaw oraz obszary HR i IT. Pesymistów, którzy spodziewają się, że będzie to trwało dłużej jest 25%”.

Ponadto możemy przeczytać, że spora część przedsiębiorców wierzy, że ich firmy wyjdą z kryzysu wywołanego pandemią i związanymi z nią obostrzeniami:

„61 proc. oczekuje, że w ciągu najbliższego roku znacząco zwiększy się ich wydajność, a 59 proc. ma takie oczekiwania w kwestii przychodu firmy. W sumie respondenci wierzą, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawie ulegnie większość kluczowych wskaźników biznesowych”.

Liczba pracowników pozostanie u większości firm bez zmian

W opublikowanym raporcie wynika również, że zaledwie 11% firm planuje zwiększyć liczbę etatów, zaś 8% przygotowuje się do ich redukcji. Pozostałe 81% zamierza pozostać przy obecnej liczbie pracowników. Deloitte argumentuje te fakty następująco:

„Z uwagi na poprawiający się popyt, wiele firm będzie próbowało określić w nadchodzącym roku, jakie zmiany w modelu pracy mogą utrzymać się po zakończeniu pandemii i przeprojektować swoje organizacje tak, aby dostosować je do nowych realiów”

W ankiecie udział wzięło 2750 przedstawicieli kadry zarządzającej firm średniej wielkości z całego świata. Badania zostały przeprowadzone między 21 stycznia a 9 marca 2021 roku.

Zobacz także  Branża hotelarsko-gastronomiczna poszukuje pracowników i oferuje wysokie stawki