Aktualności

Rząd udzieli pomocy branżom, które najmocniej odczuły skutki pandemii koronawirusa

Rada Ministrów planuje w III kwartale br. zatwierdzić projekt nowelizacji ustawy zakładający pomoc firmom, które szczególnie mocno odczuły skutki pandemii Covid-19. Regulacje przewidują wsparcie w formie świadczenia postojowego lub zwolnienie z opłat w okresie od 1 do 31 maja 2021 r.

Rada Ministrów planuje objąć dodatkowym wsparciem przedsiębiorców. Pomoc byłaby w formie postojowego i zwolnienia m.in. ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za maj 2021 r. Beneficjentami mogą zostać firmy, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii Covid-19 i związanych z nią obostrzeń.

Rząd prawdopodobnie w III kwartale br. przyjmie nowelizację rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia:

„Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia przedsiębiorcom, którzy działają w branżach szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. Pomimo stopniowego znoszenia w ostatnim okresie obostrzeń i restrykcji sanitarnych sytuacja podmiotów funkcjonujących w niektórych sektorach gospodarki wciąż jest trudna”.

Na co mogą liczyć beneficjenci

Według rządzących wsparcie jest konieczne dla dalszej działalności firm, które szczególnie mocno odczuły skutki lockdownu. Regulacje przewidują jednorazową pomoc w postaci świadczenia postojowego bądź zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: