Aktualności

Federacja Przedsiębiorców Polskich przedstawiła postulaty, które mają zminimalizować ryzyko kolejnego lockdownu

Federacja Przedsiębiorców Polskich przedstawiła postulaty, które mają ograniczyć dostęp osób niezaszczepionych do usług. Celem działania jest zminimalizowanie strat w wyniku potencjalnego lockdownu oraz zachęcenie obywateli do zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Coraz głośniej mówi się o zbliżającej się czwartej fali koronawirusa. Poprzednie spowodowały liczne obostrzenia, przez które duża liczba przedsiębiorstw zbankrutowało bądź znacząco ograniczyło dochody. W związku z tym Federacja Przedsiębiorców Polskich postuluje o ograniczenie dostępu osób niezaszczepionych do usług, co pozwoliłoby ograniczyć potencjalne straty i koszty.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) szacuje, że ewentualny lockdown przyczyni się do strat gospodarczych sięgających 37 mld zł. Najbardziej narażony jest sektor usługowy, który z powodu obostrzeń może spowodować deficyt na poziomie 25 mld zł. Dodatkowo wsparcie pieniężne dla najbardziej potrzebujących branż w ramach kolejnej tarczy antykryzysowej może kosztować państwo 13 mld zł.

FPP proponuje rozwiązania, które ograniczą straty i zwiększą liczbę zaszczepionych osób

FPP proponuje rozwiązania minimalizujące straty i koszty nawet o 70%, a zarazem przyczyniłyby się do większej liczby osób zaszczepionych na COVID-19. Poniżej przedstawiamy postulaty, które zdaniem organizacji powinny być uwzględnione w przypadku kolejnej fali zakażeń:

  • możliwość uzależnienia dostępu do określonych miejsc lub dopuszczenia do wykonania określonych czynności, w tym skorzystania z usług, od uprzedniego poddania się szczepieniu przeciwko chorobie, które rodzi stan zagrożenia epidemicznego lub wywołała stan epidemii;
  • wyposażenie podmiotów dysponujących określonymi miejscami lub decydujących o pojęciu określonych czynności, w tym skorzystania z oferowanych przez nich usług, w uprawnienie do żądania okazania zaświadczenia o poddaniu się sczepieniu – czyli uprawnienie do przetwarzania odpowiednich danych osobowych;
  • zwolnienie odmawiającego dostępu z ewentualnych negatywnych konsekwencji jego decyzji na płaszczyźnie prawa pracy, prawa cywilnego i prawa wykroczeń;
  • szczególne rozwiązania należy przewidzieć dla osób, które ze względów medycznych nie mogą poddać się szczepieniom.

FPP podkreśla, że podobne regulacja w lipcu wprowadziła Francja. To sprawiło, że liczba rejestracji na szczepienia wzrosła do 900 tys. osób.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: